napodruhé čeština

Překlad napodruhé italsky

Jak se italsky řekne napodruhé?

napodruhé čeština » italština

per un’ altra volta
DoporučujemeKurzy italštiny online pro samoukyKurzy italštiny online pro samouky

Příklady napodruhé italsky v příkladech

Jak přeložit napodruhé do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Jak mi to jde, Steve? Funguje to i napodruhé?
Come sono andata, Steve, funziona la seconda volta?
Ale napodruhé ho vždycky slyšíte.
La verità è che lo senti sempre suonare la seconda volta.
Napodruhé to nebyla kampaň. Byla to jatka.
La seconda volta non fu una campagna, ma un massacro!
Napodruhé mi vyprávěl, jak mu někdo za chladné noci nabídl plášť.
La seconda volta mi raccontò di quando gli avevano offerto un mantello in una notte gelida.
Co se stane, když tu zkoušku napodruhé nesložím?
Che succede se ripeto l'esame una seconda volta e non lo passo?
Podělal jste to. Pokud tu zkoušku napodruhé neudělám.
Se faccio l'esame per la seconda volta e non lo passo.
Fajn, protože napodruhé ti to vyjde, cítím to v kostech.
Ok, bene, perche' la seconda volta sara' quella buona per te, me lo sento.
A co napodruhé?
E il motivo della seconda?
Napodruhé je to nejlepší.
Alla seconda funzionera' a meraviglia.
Tak jak to napodruhé šlo?
Come e' andato il discorso parte seconda?
Pak se zdá, jako by to tagger napodruhé přemaloval, aby to vypadalo, jako že je to od ruky.
E poi, sembra che chi l'ha disegnata l'abbia ricalcata una seconda volta, per farla sembrare fatta a mano libera.
Napodruhé už to není ono.
Non viene mai bene la seconda volta.
Napodruhé to zvládnu líp.
Posso fare di meglio.
Co takhle to zkusit od začátku, jestli to bude i napodruhé taková zábava?
Allora, perchè non ricominciamo da capo e vediamo se adesso riescono a farcela la seconda volta?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Jazykový průvodce a konverzace: italštinaKoupit booktook.cz »