narazit čeština

Překlad narazit italsky

Jak se italsky řekne narazit?
Doporučujeme...Zjednodušená italštinaKoupit booktook.cz »

Příklady narazit italsky v příkladech

Jak přeložit narazit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Paní Chanová, jaká to náhodička tu na vás dnes narazit.
Signora Chan! Acciderbolina, che coincidenza incontrarla proprio qui! Che strano!
Výčepní, co se má narazit?
Barista, cosa mi. offri?
Můžeš narazit na nosorožce nebo krokodýly.
Potresti incontrare rinoceronti o alligatori.
Je příjemné tu na vás narazit právě, když jsem si začala zoufat, že tady v Monte nenajdu žádné přátele.
Sono contenta di incontrarla qui. Proprio quando iniziavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici.
Tři dny a musí narazit na Horace.
Tre giorni, e incontra subito Horace. - Oh, capisco..
Ale není dobré narazit do hrocha. Hrozně pak zuří.
Non urtate gli ippopotami, si arrabbiano come matti.
Musela na něco narazit.
Qualcosa deve averla colpita.
Mohl bys narazit na někoho, kdo tě zkrotí.
Se cerchi di imitarmi, verrai schiacciato.
Před rokem v Paříži, kdybys zahnul. za ten správný roh ve správnou chvíli, mohli jste do sebe s Isabelle náhodou narazit.
Un anno fa, a Parigi, se avessi girato. l'angolo giusto al momento giusto. per caso avresti potuto imbatterti in Isabelle.
Poprvé konečně můžeš vyrazit ven, a musíš narazit právě na něj.
La prima volta che puoi uscire, incontri proprio lui.
Ano, jaká náhoda narazit přímo na člověka, kterýmu ses celý týden snažil vyhnout.
Già, che combinazione imbatterti proprio in chi eviti da una settimana.
Nevíme na jaké hokusy pokusy tu můžeme narazit.
Chissà in che razza di trappola potrebbe incappare.
Byla s mužem, který nechal auto schválně narazit do stromu.
Era con un uomo che ha lanciato l'auto contro un albero.
Mohla cestou ke dnu narazit na led, a teď leží dole v naprostém tichu.
Rompere il ghiaccio mentre andava sul fondo dove si trova adesso, completamente in silenzio.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zadruhé, občané světa nechtějí narazit plnou parou do zdi.
La seconda: i cittadini del mondo non vogliono ardere tra le fiamme.
A kdyby se propadly ceny ropy a mědi, mohly by Angola, Gabon, Kongo a Zambie narazit na problémy s obsluhou svých suverénních dluhopisů.
Se i prezzi del petrolio e del rame crollassero, Angola, Gabon, Congo e Zambia rischierebbero di non riuscire a rimborsare i propri titoli sovrani.
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský praktický slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...