blízce čeština

Překlad blízce německy

Jak se německy řekne blízce?

blízce čeština » němčina

nahezu nachgerade beinah
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blízce německy v příkladech

Jak přeložit blízce do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Horní dvě patra má pronajaty Jimmy Catrona. - Jehož jméno je blízce spojené s.
Die zwei obersten Etagen sind an Jimmy Cutrona vermietet.
Jsou na tom pouze vaše otisky prstů. Projeli jsme je Kalifornskou kriminální databází, které jste velice blízce známý.
Wir haben die Verbrecherdatenbank von Kalifornien durchsucht, in der Sie kein Unbekannter sind.
Velmi blízce. Vlastně jsem stála vedle něj, když jste poprvé volala.
Ja, ich stand sogar direkt neben ihm, als Sie anriefen.
Tak ta se velmi blízce spřátelila s jednou holkou, které před 4 roky pomáhala přivést na svět dítě.
Sie hat sich mit einer angefreundet, der sie vor vier Jahren bei der Geburt geholfen hat.
Myslím-- Byl jsem požádán agentkou, která je s Mulderem blízce spojena o milost z vojenského soudu. Dát Mulderovi šanci a zvážit tak jeho dobrý charakter.
Ich wurde von Mulders engster Mitarbeiterin gebeten, das Militärgericht um Gnade zu bitten und Mulders guten Charakter bei der Bearbeitung des Falles nicht zu vergessen.
Pracoval velmi blízce s Hassanem. Někteří ho považovali za druhého Hassana.
Er arbeitete eng mit Hassan zusammen, er unterstand ihm direkt.
Tím myslím, že vás budu sledovat velmi blízce, slečno Summersová.
Dass ich Sie im Auge behalten werde.
Blízce jsem s nimi pracoval, po dlouhou dobu.
Ich habe lange Zeit sehr eng mit ihnen gearbeitet.
Vím, že jsi s ním blízce spolupracoval, Clarku.
Sie haben eng mit ihm zusammengearbeitet, Clark.
Ti, co číní druhým bolest, vrahové, násilníci.. psychopati, sadisti.. brzy se se mnou velmi blízce seznámíte.
Jene, die anderen Böses antun. die Mörder, die Vergewaltiger, Psychopathen, Sadisten. ihr werdet mich kennen lernen.
Posledních pár měsíců, jsme spolu Tony a já pracovali velmi blízce, při plánování téhle operace.
In den letzten beiden Monaten habe ich eng mit Tony zusammengearbeitet, während wir diese Operation geplant haben.
Dobře, zapamatuj si, Kim. Nikoho, kdo ji zná blízce, neoklameš.
Du täuschst niemanden, der Jane aus der Nähe kennt.
Bude to príma s Váma zase takhle blízce spolupracovat.
Es wird schön, wieder eng mit lhnen zusammen zu arbeiten.
Čekali na pár, se kterým by se mohli blízce přátelit, celou věčnost.
Sie suchten eine Ewigkeit nach einem Beste-Freunde-Pärchen.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »