meta | mela | metal | tela

metla čeština

Překlad metla portugalsky

Jak se portugalsky řekne metla?

metla čeština » portugalština

praga flagelo calamidade batedor

Příklady metla portugalsky v příkladech

Jak přeložit metla do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Je to metla 20. století.
Pois são uma das pragas do século XX.
To byla má poslední metla!
Era meu último esfregão.
Já, Vigo, Metla Karpátie, - - Postrach Moldávie, ti poroučím.
Eu, Vigo, o flagelo dos Cárpatos, o lamento da Moldávia, comando-te.
Já, Vigo, Metla Karpátie.
Eu, o flagelo dos Cárpatos.
Ty si říkáš metla Novýho Mexika?
Chamas-te o tormento do Novo México?
Pán atomu, metla despotu.
Senhor da atom salvador dos desprotegidos.
Metla širých plání.
O flagelo da salva.
A myslím, že i Metla je na vážkách. Ano, a proto ji přihodíme romantický idealismus.
Ela precisa de um toque que uma romântica idealista.
Myslíš, že Metla dnes vynese rozsudek?
Achas que a Wipper vai decidir hoje?
Metla už rozhodla v naší kauze. Teď?
A Whipper chegou ao veredicto.
Johne, jelikož jsi nedávno navštívil předmet sporu. Nežádal bych te, ale Metla švihla. V sázce jsou manželská práva.
Georgia isto é complicado.
Jsem metla, kterou tví Bozi trestají váš národ.
Eu sou a praga que os teus deuses mandaram para castigar a vossa gente.
To ne, Metla mi vyhovuje.
A Whipper é a mulher certa para mim.
Chakotayi, tihle lidé jsou metla celého kvadrantu.
Chakotay, estas pessoas são o desastre do quadrante.

Možná hledáte...