mezní čeština

Příklady mezní portugalsky v příkladech

Jak přeložit mezní do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Čekají vás pády v mezní rychlosti.
Mergulhos à velocidade máxima.
Záření téměř mezní hodnoty.
Radiação quase ao nível de tolerância.
Pane, myslím že pro tuto zvláštní loď je to mezní hloubka.
Senhor, creio que chegamos ao nosso limite de profundidade.
Dneska je mezní termín pro přihlášku na akademický desetiboj.
Hoje terminam as inscrições para as Olimpíadas da Matemática.
Dámo a pánové, dnes za pomoci větru a své vlastní síly otestuje George Llewelyn Davies mezní limity atmosféry.
Então, hoje, senhoras e senhores. usando somente o vento e sua força física. George Llewelyn Davies vai testar os limites da atmosfera. usando sua aeronave a fio.
Šel jsem až na mezní okraj.
Cheguei ao precipício.
No, já mám pozdě narozeniny a září je obvykle mezní bod.
Faço anos tarde. Setembro costuma ser o limite.
Člověk v mezní situaci je schopen překročit různé svoje hranice.
Todos os homens têm os seus mistérios desconhecidos.
Tohle řeknete i Kiran, až se vás zeptá, proč jste propásla mezní termín pro její odvolání?
Quando ela te perguntar por que você perdeu a data de sua apelação?
Údaje přesahují mezní hodnoty!
Essas leituras estão acima da escala!
Lidské bytosti dosahují mezní rychlosti po dosažení 200 až 220 metrů v závislosti na odporu vzduchu.
Um corpo atinge a velocidade terminal a 220 metros, dependendo da resistência ao ar.
Mezní rychlost by měla být dosažena mezi pěti a osmi vteřinami. v závislosti na atmosférických podmínkách, pozici těla a oblečení.
Isto leva cinco a oito segundos, dependendo das condições atmosféricas, posição do corpo e roupas.
Teď mi řekneš všechno, co o nich víš, nebo zjistíš, jaké mezní hranice má lidská bolest.
Ou conhecerás os limites da capacidade humana para a dor.
Testuje mezní hodnoty, kterých jsou mozky a jejich nervové buňky schopny, a to vše během sledování toho, kolik paliva zhltnou.
Quando a PKMzeta é determinada a implantar-se num neurônio, ela recebe tal ordem com base em uma experiência recente.

Možná hledáte...