B1

партнер ruština

partner

Překlad партнер překlad

Jak z ruštiny přeložit партнер?

партнер ruština » čeština

partner spoluhráč společník parťák klient kamarád druh
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Ruská synonyma

Která slova mají v ruštině podobný význam jako партнер?

Příklady партнер příklady

Jak se v ruštině používá партнер?

Citáty z filmových titulků

Это мой партнер, но он не разговаривает.
Můj partner, ale nemluví.
Это ваш молчаливый партнер?
Tichý společník?
Скоро появятся Чиколини и его партнер.
Měli by tam být každým okamžikem. Pomozte jim v čemkoli.
Я пришел сюда как деловой партнер. И действовал с выгодой для нас обоих.
Jsem tu kvůli obchodu a dělám ho pro tebe dobře.
Тебе нужен партнер!
Potřebujete společníka.
Ваш партнер прав, Декстри.
Tvůj partner má pravdu, Dextry.
Если он отдает последние штаны врагу, он мне не партнер!
Ten, kdo se dobrovolně vzdá nepříteli, není můj partner!
Мой замечательный партнер.
Starej kámo z Building and Loan, huh.
Поторапливайся! Ладно, замечательный партнер.
Dobrá, mámo, starej kámo z Building and Loan, myslím že vyrazím hledat tu dívku a vášnivé se s ní pomuchlovat.
Иди сюда, партнер! Почему бы тебе не сбросить шпоры?
Pojď ke mně a sundej si ty ostruhy.
Партнер ее отца руководит судоверфью на востоке, в Балтиморе.
Společník jejího otce řídí naše loděnice na východě. V Baltimoru.
Я доставлю тебе ее, партнер.
Doručím ti ji, parťáku.
Нет, его партнер, Сэм МакКорд.
Ne, jsem jeho partner, Sam McCord.
Спасибо за совет, партнер.
Díky za radu, parťáku.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Монтенегро, меньший партнер Сербии в Югославской Федерации, в основном бойкотировало выборы, в то время как албанцы полностью их проигнорировали.
Černá Hora, partner a podřízený Srbska v jugoslávské federaci, povětšinou volby bojkotovala a kosovští Albánci je rovnou ignorovali.
Старший партнер любой фирмы, предоставляющей какие-либо профессиональные услуги, как правило, был наиболее производительным сотрудником во время длительной карьеры в этой фирме.
Senior partner jakékoliv firmy nabízející profesionální služby dosahoval pravděpodobně během své dlouhé kariéry u této firmy špičkových výsledků.
В это время сосед Аргентины и ее торговый партнер в рамках Меркосура - Бразилия - пережила обесценивание валюты - кое-кто говорит, что ее стоимость была значительно занижена.
Mezitím vsak Brazílie - soused Argentiny a její obchodní partner v jihoamerickém hospodářském společenství Mercosur - svou měnu devalvovala; podle mnohých pozorovatelů byl brazilský real vysoce podhodnocený.
Внимание должно быть сосредоточено на будущем, и надо приветствовать появление Японии, все более способной и готовой действовать как партнер США в решении региональных и глобальных проблем.
Pozornost by se měla upírat spíše na budoucnost a na přivítání nástupu Japonska, které je čím dál schopnější a ochotnější vystupovat jako partner USA při řešení regionálních i globálních výzev.
Однако Китай - не совсем обычный торговый партнер.
Čína však není obyčejný obchodní partner.
Давнишний анти- американский подтекст, конечно, безусловно приведет к тому, что как в любых несбалансированных на протяжении длительного периода отношениях, младший партнер будет стремиться к провозглашению заявлений, которые вызовут неверное восприятие.
Všudypřítomný protiamerický podtón zákonitě jednou vyplave na povrch, neboť - jako v každém dlouhém a nevyrovnaném vztahu - má slabší partner sklon k prohlášením, jež plodí neporozumění.
Европа должна развивать большие военные возможности, не для того чтобы стать главной силой на уровне США, а для того, чтобы действовать как партнер Америки, если она выберет ее в качестве партнера, и преследовать свои собственные цели.
Evropa si musí vytvořit větší vojenský potenciál, a to nikoliv proto, aby se stala velmocí na úrovni USA, nýbrž proto, aby mohla vystupovat jako americký partner, pokud se tak rozhodne, a prosazovat své vlastní cíle.
США должны поддержать европейскую интеграцию, потому что сильная Европа - это, по крайней мере, потенциальный стратегический партнер, тогда как слабая Европа - нет.
USA by měly podpořit evropskou integraci, protože silná Evropa je alespoň potenciálním strategickým partnerem, kdežto slabá Evropa nikoliv.
Но общественное мнение и Комеито, коалиционный партнер Абэ, не позволили это сделать.
Veřejné mínění a Abeho koaliční partner, Komeito, to však nedovolili.
Но в то время как его потери были умеренными, баварский партнер по коалиции ХДС, партия ХСС, испытала разгром, сравнимый только с разгромом социал-демократов.
Zatímco však jejich ztráty byly jen mírné, jejich sesterská strana, bavorská CSU, zakusila debakl srovnatelný snad jen se sociálními demokraty.
Что касается гарантий безопасности, то Америка - это заклятый враг Ирана и потенциальный партнер.
Co se týče bezpečnostních záruk, současným íránským nepřítelem i potenciálním partnerem je Amerika.
Евросоюзу отчаянно требуется стратегический партнер, который сможет усилить его влияние на Ближнем Востоке.
EU zoufale potřebuje strategického a diplomatického partnera, jenž dokáže podstatně zvýšit její vliv na Blízkém východě.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »