dálnice čeština

Překlad dálnice francouzsky

Jak se francouzsky řekne dálnice?

Dálnice čeština » francouzština

Autoroute

Příklady dálnice francouzsky v příkladech

Jak přeložit dálnice do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

A to byl, chlapci a děvčata, počátek Lincolnovy dálnice.
Et ce fut le début de la Lincoln Highway.
Až se dostaneš k mlékárně, sjeď z dálnice na polní cestu.
À la raffinerie, tourne sur la route de terre.
Až sjedeš z dálnice, vypni všechna světla.
En quittant l'autoroute, éteins tes phares.
Řekl bych párek ze stánku u dálnice.
Je dirais des hot-dogs à une station-service.
Kus od dálnice je autoservis nějakýho Arta Hucka.
Après le tournant, il y a le garage d'un certain Huck.
Chlápek jménem Stanton říkal, že tu bude dálnice.
Un nommé Stanton a appris qu'une autoroute. passerait par ici.
Joeův přístav u dálnice.
Joe's Highway Haven.
Když vystřelíš, vyletíme z dálnice.
Si tu tires, on va se foutre en l'air!
Domluvili jsme si sraz v chatičce u dálnice u Pyramidové říčky.
On s'était donné rendez-vous.
Rychle. pošli auto do Charlieho motorestu, dálnice 60, poblíž Coltonu.
Envoyez une voiture à l'auberge Charlie.
Vlastníme to obchodní středisko dole u dálnice. Nejlepší obchod v celém Escuderu.
On possède le magasin en contrebas de la nationale, le meilleur d'Escudero.
Vražda: Neznámá žena nalezena mrtvá v okolí dálnice v 6.26 ráno.
CORPS feminin TROUVE A 6 H 26 PRES DE L'AUTOROUTE.
Ta čára tady.to je dálnice?
Et cette ligne, là? C'est une autoroute?
Chlapi našli ráno u dálnice mužské tělo.
Les gars ont trouvé un homme ce matin, près de l'autoroute.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Takže rozhodně, obdivujme hladké dálnice, čnící kancelářské bloky a bezchybná nákupní centra Singapuru.
Laissez-nous donc au moins admirer les belles autoroutes, les imposants immeubles de bureaux et les centres commerciaux impeccables de Singapour.
Za těchto okolností by vlády, které zvažují například stavbu nové dálnice, měly tuto situaci považovat za ideální dobu pro takový krok.
Dans de telles circonstances, les gouvernements qui envisagent un projet de construction, par exemple, d'une nouvelle autoroute devraient considérer ce moment comme idéal.
A dálnice, mosty, nemocnice a školy se rozpadají.
Et les autoroutes, les ponts, les hôpitaux et les écoles tombent en ruines.
Nová dálnice byla sice ve výstavbě, ale staveniště bylo plné aut a zvířat.
Même si une nouvelle autoroute était en construction, la route était encombrée de véhicules et de bêtes.
Dálnice, která vede mimořádně náročným terénem a nachází se na ní 200 tunelů a mostů, slibuje snížit tranzitní dobu o tři až čtyři hodiny.
La traversée d'un terrain très accidenté grâce à 200 tunnels et ponts promet de réduire le temps de transit de trois ou quatre heures.
Infrastruktura jako dálnice, mosty, ba dokonce Kielský průplav se po letech zanedbávání rozpadá.
L'infrastructure, comme les routes, les ponts et même le canal de Kiel, est en ruine après des années de négligence.
Prostor tvoří borovicový les u staré dálnice, charakteristický malými, pravidelnými propadlinami v zemi, jež jsou pro takové hroby typické.
Ce site est dans une forêt de pin près d'une ancienne autoroute et se caractérise par une petite dépression régulière typique de ce genre de tombes.
Infrastruktura Španělska dnes patří k nejlepším v Evropě, od vysokorychlostních vlaků přes nejmodernější letiště a rychlé dálnice až po špičkové zelené energetické sítě.
L'Espagne possède quelques-unes des meilleures infrastructures européennes, notamment des TGV, des aéroports hautement sophistiqués, des autoroutes et des réseaux d'énergie verte dernier cri.

Možná hledáte...