ko | Ok | oto | Ono

oko čeština

Překlad oko francouzsky

Jak se francouzsky řekne oko?

oko čeština » francouzština

œil oeil yeux maille point

Příklady oko francouzsky v příkladech

Jak přeložit oko do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Již by jej nemelo nikdy spatřit lidské oko!
Plus personne, jamais, ne doit l'apercevoir!
Když však mé oko při našem vis-a-vis, do jeho se zahledí, co potom prozradí?
Mais lorsque nos regards. Plongent dans tes yeux Quel est leur aveu?
Tady máš něco na oko.
Ça t'apprendra à regarder!
Doktor mu přišívá oko.
On lui recoud l'œil!
Ale ne, oko na punčoše.
Mais non, mon bas!
Ne, přenes to tam a chraň to jako oko v hlavě.
Non, par là et prenez-en soin.
Hned jak se ti spraví oko, půjdeme dolů a najdeme Madge.
Après vos soins, nous irons voir Madge.
Na své oko.
Sur mon oeil.
Na Vaše oko, pane?
Sur votre oeil?
Na mé oko znamená na mé oko, ne?
Il ne comprend rien.
Na mé oko znamená na mé oko, ne?
Il ne comprend rien.
Jako poštmistr a kapitán lodi mám pro naše finance lepší oko, než ty.
Je dirige la poste et le bateau. Je sais ce qui est le plus rentable.
Mám jedno oko a uši mi neslouží.
Je n'ai qu'un oeil et mes oreilles me lâchent.
Vyvolám vzpouru. Oko za oko, zub za zub, smrt za smrt. A neustanu, dokud poslední Anglosas nebude svobodný, aby pomohl Richardovi a Anglii.
Organiser la révolte, rendre coup pour coup, sans répit, jusqu'à ce que chaque Saxon soit libre d'acclamer le roi Richard.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Bude tragédií, zejména pro Palestince, budou-li prosazovat terorismus nebo nad ním mhouřit oko.
Il serait tragique, particulièrement pour les Palestiniens, qu'il ferme les yeux sur le terrorisme ou le favorise.
Loni v létě jsem se na schůzce investorů z Wall Street neformálně dotazoval, zda by přimhouřili oko nad použitím mučení s cílem zabránit teroristickému útoku.
L'été dernier, j'ai mené un sondage informel lors d'une réunion avec des investisseurs de Wall Street pour voir s'ils tolèreraient l'utilisation de la torture pour empêcher une attaque terroriste.
Když se prezident George W. Bush ujal v roce 2001 úřadu, zíral na obří rozpočtové přebytky, kam až oko dohlédlo.
Lorsque le Président George W. Bush a pris ses fonctions en 2001, il disposait d'excédents budgétaires à perte de vue.
Vzhledem k tomu, že každý dalekohled má svého strůjce, oko též musí mít svého zhotovitele - Velkého Optika na Nebesích.
L'oeil par exemple est tel un télescope : dans la mesure où les télescopes sont fabriqués, l'oeil doit lui aussi avoir été fabriqué, par le Grand Opticien dans le Ciel.
Izraelské střely ji ve válečných letech 2008-2009 připravily o oko a jeho o ruku.
Save the Children est bien sûr surtout concernée par les 53 pour cent de la population de moins de 18 ans.
Přes opakovaná tvrzení USA, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení, o nichž dnes už víme, že byla nepravdivá, se OSN úspěšně ubránila silným tlakům Ameriky, aby přimhouřila nad válkou s Irákem oko.
L'Onu n'a pas cédé aux fortes pressions exercées par les Etats-Unis pour légitimer la guerre en Irak, malgré des allégations répétées - dont on sait aujourd'hui qu'elles étaient fausses - selon lesquelles l'Irak possédait des armes de destruction massive.
Jestě před dvěma lety přitom USA předpovídaly rozpočtové přebytky, kam jen oko dohlédne.
Deux années auparavant, les Etats-Unis avaient prédit un excédent budgétaire sur de longues années.
Americké rozpočtové deficity, kam až oko dohlédne, by mohly vzbudit obavy ze ztrát u státních dluhopisů USA.
Elle serait de prime abord effrayée de perdre les actions du Trésor américain à cause de la dette américaine.