napáchat čeština

Překlad napáchat italsky

Jak se italsky řekne napáchat?

napáchat čeština » italština

commettere
Doporučujeme...Italština: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »

Příklady napáchat italsky v příkladech

Jak přeložit napáchat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Když se nebudeš šetřit, můžeš napáchat nenapravitelné škody.
Se ti sforzi troppo, potresti causare un danno irreparabile.
Zamořují porosty jako třeba jabloně nebo třešně a dokážou napáchat velké škody.
Infesta le piante, come meli e ciliegi, e può provocare molti danni ai raccolti.
Nezhřešil jsem, ale zamýšlím napáchat tolik zla, kolik jen zmůžu.
Niente. Non ho peccato, ma voglio peccare.
Je tu takový problém s fibrózou. Jestli budeme znovu operovat, můžeme napáchat další škody.
Se intervenissimo un'altra volta, potremmo provocare nuovi danni.
Ne, nastal čas napáchat konečně pořádnou neplechu.
No, penso che sia ora di fare qualche danno serio.
To co dělá zázraky. může napáchat i velké zlo.
Quello che fa miracoli. può anche generare un grande male.
Můžete je ochránit od všech škod, které to může napáchat.
Lei deve salvarli dai danni che questa cosa può fare.
Ano. Škod, které bych mohl napáchat, ano.
Si, del danno che posso causare.
Tenhle druh síly může napáchat velké škody.
Questo genere di potere puo' provocare grande danno.
Asi nás nechaj jen tak vandrovat kolem bez dozoru aby zjistili kolik škod dokážeme napáchat.
Forse ci lasceranno vagare soli senza meta - per vedere quanti danni riusciamo a provocare.
Jestli jsi ale miloval jak já což nemyslím, že někdo dokáže nenutila tě láska napáchat dost hloupostí a pošetilostí?
Ma, anche ammesso chetu abbia amatocome me,..e ti assicuro che nessuno ha mai provato un amore così forte,.a quanti gesti immotivati e ridicoli sei stato spinto dai tuoi sentimenti?
Díky Bohu jsem si to rozmyslel, než jsem mohl napáchat opravdové škody.
Grazie a Dio sono rinsavito, prima di aver fatto danni seri.
Dovedete představit škody, které by s těmi informacemi mohli napáchat?
Riesci a immaginare quanti danni potrebbero causare con informazioni del genere?
Ty škody jsem chtěl napáchat já!
Volevo essere IO a fare quei danni!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přesto i tak malé množství jaderného materiálu, že se vejde do pytlíku s cukrem, postačuje ke konstrukci zbraně s potenciálem usmrtit statisíce lidí a napáchat škody ve výši mnoha miliard dolarů.
Eppure, una quantità di materiale radioattivo pari a una bustina di zucchero è tutto ciò che serve per costruire un congegno in grado di uccidere centinaia di migliaia di persone e provocare danni per miliardi di dollari.
NEW YORK - Po ekonomické pohromě let 2008-2009 jsou lidé pochopitelně ostražití před spouští, již by mohla napáchat další finanční krize.
NEW YORK - Dopo il disastro economico del 2008-2009, la gente è comprensibilmente preoccupata per gli effetti devastanti di un'ulteriore crisi finanziaria.
Kromě něj musíme také snížit naši poptávku po antibiotikách a pochopit, že tato léčiva mohou někdy napáchat víc škody než užitku.
Sarebbe anche necessario ridurre la nostra richiesta di antibiotici e capire che a volte possono fare più male che bene.
Navzdory všem rizikům, na které se můžeme připravit a také to děláme, navíc mohou největší škody napáchat rizika, na něž se připravit nemůžeme.
Inoltre, di fronte a tutti i rischi per i quali possiamo fare ed in effetti facciamo programmi, sono quelli per cui non siamo in grado di prepararci ad essere i più dannosi.
Doporučujeme...ČlánekProč je nemožné naučit se jazyk ve školePřečíst easylingo.cz »

Možná hledáte...