vypuštění čeština

Překlad vypuštění německy

Jak se německy řekne vypuštění?

vypuštění čeština » němčina

Stapellauf Hochstart Elision

Příklady vypuštění německy v příkladech

Jak přeložit vypuštění do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Nic. Mají Japonci zařízení k vypuštění takové rakety?
Können die Japaner so eine Rakete starten?
Američané změnili datum vypuštění rakety.
Die Amerikaner haben das Startdatum geändert.
Takže pořád máme šéfy pod který spadáme za vypuštění takový informace.
Wir haben noch eine Regierung von der wir abhängig sind, was die Veröffentlichung davon betrifft.
Vypuštění psi mu cválají v srdci.
Ein neues Gefühl bewegte Claudes Herz.
Připravte se na vypuštění!
Vorbereitung zum Start!
Jsem v přetlakové komoře. 4 minuty do vypuštění.
Jetzt nicht!
Vypuštění za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď!
Ablösung bei 10, 9, 8, 7, 6, 5 4, 3, 2, 1, Abwurf.
Vypuštění negativní!
Abwurf negativ.
Vypuštění za 5, 4, 3, 2, 1, teď!
Ablösung in 5, 4 3, 2, 1, Abwurf.
Vypuštění negativní!
Abwurf negativ!
Vypuštění za 5, 4, 3, 2, 1, teď!
Ablösung in 5, 4, 3, 2, 1, Abwurf.
Pro kristovy rány, mluvíme tu o vypuštění nepříčetného člověka do národní televize.
Es geht hier darum, einen verantwortungslos handelnden Mann landesweit auftreten zu lassen.
Sekce 12, startovací prostor alfa. Připravit na vypuštění bojového stroje.
Abschnitt 12, Startrampe Alpha, bereithalten, um Kampfsonde zu starten.
Připraveno k vypuštění.
Bestätigt. Startklar.
Doporučujeme...Online kurzNěmčina pro personalistyProhlubte své německé znalosti s kurzem pokročilé němčiny v oblasti managementu lidských zdrojů!Podívat se onlinejazyky.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeho vypuštění strmě oslabilo jen a teď vede ke stoupajícím obchodním přebytkům.
Dieses Programm führte zu einer deutlichen Abwertung des Yen und zu steigenden Handelsüberschüssen.
Letos v srpnu využil každoročního setkání špičkových centrálních bankéřů v Jackson Hole v americkém státě Wyoming k vypuštění dalšího šrapnelu.
Diesen August nutzte er die jährliche Zusammenkunft von Zentralbankern in Jackson Hole, im amerikanischen Bundesstaat Wyoming, um eine weitere Bombe platzen zu lassen.
Po vypuštění Sputniku si mnozí lidé v 50. a 60. letech mysleli, že Sověti mohou Ameriku předčit; v 80. letech totéž platilo o Japoncích.
In den 1950er und 1960er Jahren, nach Sputnik, glaubten viele, dass die Sowjets Amerika überflügeln würden. In den 1980er Jahren glaubte man das von den Japanern.
Vypuštění Sputniku se dostalo na přední stránku Pravdy, ale jen taktak.
Der Start des Sputnik schaffte es auf die Titelseite der Prawda, aber nur gerade so eben.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro A1+Rozšiřte si slovní zásobu o témata, která se týkájí například zdraví, lidského těla, povolání, oblečení aj.Podívat se onlinejazyky.cz »