ostří čeština

Překlad ostří spanělsky

Jak se spanělsky řekne ostří?

ostří čeština » spanělština

orilla margen filo borde
Doporučujeme...Španělština? Jednoduše s cédéčkem!Koupit booktook.cz »

Příklady ostří spanělsky v příkladech

Jak přeložit ostří do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Zjistíš, že se ostří příliš otupilo.
Hallarás muy roma su hoja.
Ti Fabriniové jsou ostří hoši.
Los Fabrini son duros de pelar.
Muži jsou v pořádku. Ostří jak hořčice.
Los hombres están preparados, llenos de entusiasmo.
Ví, že v ruce drží ostří nože, ale nepustí se.
Sabe que tiene una cuchilla en el puño, pero no quiere soltarla.
Děcka si půjčila moji pilu a ztupila ostří.
Los niños la han usado y le han destrozado la hoja.
Varuji vás, pane, přibližte své ostří.
Os lo advierto, señor, sacad vuestro acero.
Nežeňte to na ostří nože. Hodně štěstí.
Avancen con mucho cuidado.
Ten meč má dvojí ostří.
Es un arma de doble filo.
Udržuj ostří čisté.
Mantiene el filo limpio.
Napočítám do tří. sledujte ostří.
A la cuenta de tres, observen la cuchilla.
Ale při každém holení cítím ostří gilotiny.
Pero cada vez que me afeito, siento la hoja de la guillotina.
Tohle všechno přísahám na ostří svého meče.
Todo esto juro sobre el puño de mi espada.
Ostří je poškozené Od řetězu a srpu pane?
El filo esta mellado. por una cadena y una hoz, señor?
Měl byste ho vidět, jak ostří nože.
Debería verle afilar los cuchillos.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Roztržku kolem mělčiny Scarborough se podařilo uklidnit, a přestože Japonsko odvolalo kvůli incidentu kolem Tokda svého velvyslance v Jižní Koreji, je nepravděpodobné, že by se vztahy mezi oběma zeměmi vyhrotily na ostří nože.
Mientras tanto, el enfrentamiento por los arrecifes de Scarborough se calmó y, si bien Japón retiró a su embajador de Corea del Sur por el incidente de Dokdo, es improbable que los dos países entren en una contienda.
Zdá se, že ostří hoši v jeho straně Bháratíja Džanta (BJP) by se zřejmě podrobili tomu, co jim bude řečeno - tedy prozatím. BJP ovšem nikdy ani náznakem neprokázala, že by měla starost o pákistánské zájmy.
Parece que los intransigentes de su partido nacionalista Bharatiya Janata (BJP) van a hacer lo que les digan, pero el BJP nunca ha dado señal alguna de solicitud para con los intereses del Pakistán.
Zároveň přestanou balancovat na ostří nože a získají pocit bezpečí, i když zažijí špatnou sklizeň.
Además, gracias a ella su vida no pende de un hilo, lo que les infunde sensación de seguridad aun cuando tengan una mala cosecha.
Opatření se dosud míjelo svým účinkem a Brazílie stále balancuje na ostří nože.
Hasta ahora no ha logrado su propósito y Brasil sigue al filo de la navaja.
Všechny nás to zranilo a jsme přesvědčeni, že existují lidé, kteří čepel své zlovolné odvahy opět ostří a plánují nás zranit znovu.
Todos fuimos lastimados y estamos convencidos de que hay gente que, después de afilar su maléfica audacia al máximo, está planeando herirnos de nuevo.
Od té doby však Mitterandova i Chirakova administrativa otupovaly své ideologické ostří, aby mohly podstoupit nelehký proces adaptace na Evropu a na globalizaci.
Desde entonces, las administraciones tanto de Mitterrand como de Chirac moderaron sus posiciones ideológicas a fin de llevar a cabo el difícil proceso de ajuste hacia Europa y la globalización.
Krizí vyčerpaná Evropa a Amerika narážejí doma na rostoucí vlnu ochranářství a snaží se najít způsoby jak otupit ostří netransparentní obchodní konkurenceschopnosti Číny.
Europa y América, cansadas ya de la crisis, enfrentan una creciente oleada de proteccionismo local y buscan formas de atemperar la poco transparente competitividad comercial china.
Uběhl celý rok a situace stále balancuje na ostří nože.
Aquí estamos, exactamente un año después, y el equilibrio de la situación sigue pendiente de un hilo.
Revoluce a po nich následující éry jsou samozřejmě vždy nestálým a nevypočitatelným obdobím, jehož výsledek často balancuje na ostří nože.
Por supuesto. las revoluciones y sus secuelas son siempre tiempos inestables y llenos de vicisitudes, y el resultado a menudo es incierto.
Doporučujeme...Online kurzObchodní španělština pro pokročiléPo absolvování tohoto kurzu už se vám nemůže stát, že některý z vašich nápadů nebo návrhů ve španělsky mluvícím pracovním prostředí zůstane nevyřčený.Podívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...