napjatě čeština

Překlad napjatě italsky

Jak se italsky řekne napjatě?

napjatě čeština » italština

con impazienza
Doporučujeme...Italština (nejen) pro samoukyKoupit booktook.cz »

Příklady napjatě italsky v příkladech

Jak přeložit napjatě do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Napjatě poslouchám.
Sono tutto orecchi.
Všichni mají napjatě nervy.
I nervi di tutti sono sempre più tesi.
Napjatě očekáváme příjezd Liny Lamontové a Dona Lockwooda.
C'è una spasmodica attesa per l'arrivo di Lina Lamont e Don Lockwood.
Napjatě, napjatě.
Sono tutto orecchi.
Napjatě, napjatě.
Sono tutto orecchi.
Protože vypadáš napjatě a surově.
Lei sembra teso e cattivo.
Vypa. vypadáš trochu napjatě. Dojímáš mě, Jamesi.
Mi. mi sembra un po' tesa.
Proč tam tak napjatě sedíš?
Perché sei così teso?
Chuck Fleming, Action News. Právě stojím u Battery Parku s Montgomery Brewsterem a doprovodem, napjatě očekávající příjezd týmu Hackensack Bulls, který poprvé zavítá do New Yorku na velmi zajímavý zápas se slavnými New York Yankees.
Chuck Fleming dal Battery Park, con Montgomery Brewster e il suo seguito, in attesa dell'arrivo dei Hackensack Bulls, a New York per prepararsi alla straordinaria partita con gli Yankees.
Jsem seržant Gonzales a ten pán, co vypadá tak napjatě, to je poručík Cobretti.
Sono il sergente Gonzales e quel signore dall'aria intensa là dietro è il tenente Cobretti.
Sleduje mladšího, který napjatě sedí, a je zahloubán do sebe.
Lancia un'occhiata a quello più giovane, che è teso e assorto.
Výborně. Budeme napjatě očekávat jeho výsledky.
Splendido, dì ad Albert che aspettiamo con ansia i suoi risultati.
Vypadáte tak napjatě.
Dei passi. - Lei è così teso.
A teď sedíte napjatě.
Per ora, non muovetevi.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »