intimní čeština

Překlad intimní spanělsky

Jak se spanělsky řekne intimní?

intimní čeština » spanělština

íntimo intimo cómodo

Příklady intimní spanělsky v příkladech

Jak přeložit intimní do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Musíme být sami, je to intimní záležitost.
Debíamos estar solos, y esto es muy íntimo.
Je to intimní.
Su carácter íntimo.
S ohledem na Tonyho jsme si představovali jemnou a intimní show.
Con Tony en mente, hemos creado una obra íntima y enigmática.
Vyplývá z toho, a myslím, že se mnou budete souhlasit, že se jedná o intimní vztah.
Eso sugiere, y creo que estará de acuerdo, que la intimidad es inminente.
Intimní fotografie.
De la intimidad.
Je to strašlivě intimní.
Esto es muy íntimo.
Velmi malý, intimní hotel S výhledem na nejromantičtější jezero.
Un hotel pequeño e íntimo que tiene vistas a un lago romántico.
Zdá se, že jste měla s tímto mužem řekněme intimní vztah.
Al parecer, usted tiene una relación, digamos que. íntima con este hombre.
Nechci žádat nikoho dalšího, jsou to intimní záležitosti.
Es suficiente. Lo que uno escribe a su prometida, esos son cosas íntimas.
Zatáhneme závěsy a uvnitř si vytvoříme intimní prostředí.
Lo primero, corred las cortinas. Nos quedaremos aquí, recluidos en esta intimidad.
Byl obžalován z toho, že měl intimní vztah s 16letou Irene Hoffmanovou.
Fue acusado de mantener relaciones íntimas con una chica de 16 años, Irene Hoffman.
Večeřeli jsme, někdy sami, a užívali si intimní konverzaci někdy i s doktorem.
Cenábamos, a veces a solas, conversando íntimamente a veces con el doctor.
Nemyslím intimní věci.
No me refiero a los detalles íntimos.
Nakonec to intimní a nanejvýš osobní.
Finalmente, lo más profundo y absolutamente personal.

Možná hledáte...