čeština | angličtina | němčina | ruština

I can help you understand a whole sentence