Gift | Graf | Kniff | Treff

Griff němčina

rukojeť, držadlo

Význam Griff význam

Co v němčině znamená Griff?

Griff

derjenige Teil eines Gegenstandes, der dafür vorgesehen ist, dass man ihn ergreift, wenn man den Gegenstand benutzt Der Griff des Kochtopfes ist abgebrochen. Der Griff des Schwertes war kunstvoll verziert. das Greifen, Zugreifen, Anpacken Ein Griff in die Tasche und er holte die Pistole hervor. Zeigst du mir noch mal den Griff? Ich kriege die Finger nicht so weit auseinander. Gitarre lerne ich wohl nie. Mit einem beherzten Griff erwischte er noch den Ärmel der Jacke des Fliehenden. Endlich lockerte er den Griff um meinen Oberarm. Mit Herrn Hansen hat der Chef einen guten Griff getan, er ist kompetent und freundlich. übertr. das Beherrschen einer Aufgabe, oft in der Formulierung: im Griff Er hatte seine Probleme im Griff. Technik Haftung von einer Oberfläche an einer anderen Die Reifen hatten einen zufriedenstellenden Griff auf der feuchten Straße. haptische Qualität von Textilerzeugnissen Diese Wolljacke hat einen wunderbar seidigen Griff. jägersprachlich das Erfassen der Beute durch einen Raubvogel Der Habicht tötet mit dem Griff, der Falke mit dem Biss.
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Griff překlad

Jak z němčiny přeložit Griff?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Griff?
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Griff příklady

Jak se v němčině používá Griff?

Citáty z filmových titulků

Ich erinnere mich, wie ich halb angezogen vor dem Schrank stand und nach meinen Schuhen griff, als ich das kleine Herz sah, das du in den Staub meiner Schuhe gemalt hattest.
Pamatuju si, že jsem stál před skříní, napůl oblečený, bral jsem si boty a uviděl jsem, že jsi do prachu na mých botách namalovala srdíčko.
Erst kürzlich unter Beobachtung im Landeskrankenhaus. wollte er sich nicht nur nicht von Psychiatern untersuchen lassen. er wurde sogar gewalttätig und griff sie an.
Ano. Nedávno, když byl v Okresní nemocnici na pozorování. nejenže odmítl být vyšetřen těmito gentlemany, státními psychiatry, ale ke všemu na ně zaútočil.
Du und die Fraziers und die Keefers und der Rest der Politiker, ihr habt alles fest im Griff.
Ty, a Frazierové a Keeferové a ostatní prohniIí politici, které máš v hrsti.
Es gibt solche und solche Geschworenen, und immer Mittel, sie in den Griff zu bekommen.
Nezapomeňte, že jsou různé velké poroty, a že se dají různě zpracovat.
Der Grosse und Mächtige Oz hat alles fest im Griff.
Velký a mocný Oz má vše pevně v rukou.
Er griff mit einem Messer an und ich mit einer Schippe.
On zaútočil s nožem a já s lopatou.
Dann suchte er sich einen Busch in der Größe eines Klaviers aus, stieß einen Schrei aus und griff den Busch an.
Pak si vyhledal keř velikej jako piano, vyrazil výkřik a zaútočil na ten keř.
Oh nein, er griff nach meiner Hand.
Ne. Snažil se mě chytit za ruku.
Keine, die ich nicht im Griff habe.
Žádné, které nezvládnu.
Oh, die habe ich schon im Griff.
S nima si poradím.
Sie haben alles im Griff, was?
Máš to všechno vymyšlený, co?
Die Gesetzlosigkeit griff um sich.
Celou tu dobu panovalo bezvládí.
Einer der Männer griff ihn sich. Er kam nie zurück.
Venku ho popadli moji lidé a už se nikdy nevrátil.
Er griff mich bei der Hand und hielt mich fest.
Vzal mne za zápěstí a pevně mne stiskl.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vor siebzehn Jahren griff ich gegen den Willen meines Vaters in der Hoffnung, dadurch die Welt zu verändern, zur Waffe.
Před sedmnácti lety jsem navzdory svému otci vzal do ruky zbraň a snil jsem o tom, že změním svět.
Wir müssen das Ausmaß der globalen Erwärmung in den Griff bekommen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Korallenriffe erhalten.
Musíme světu zprostředkovat informace o vážnosti globálního oteplování a zároveň chránit odolnost korálových útesů.
Die Geschichte legt nahe, dass der Irak - wie Vietnam und der Libanon - stoßweise dahin gelangen wird, seine Angelegenheiten selbst in den Griff zu bekommen.
Historie naznačuje, že Irák si podobně jako Vietnam a Libanon nakonec klopýtavě dokáže vyřešit své záležitosti sám.
Je eher es sein Problem in den Griff bekommt, desto besser.
Čím dřív se pustí do jeho řešení, tím lépe.
Aber meine Gespräche haben mich davon überzeugt, dass beide Probleme wahrscheinlich in den Griff zu bekommen sind.
Rozhovory, které jsem vedl, mě ale přesvědčily, že oba problémy jsou pravděpodobně zvladatelné.
Diesem Wunsch Ausdruck zu verleihen, ist jetzt, wo die Welt sich fest im Griff einer furchterregenden Wirtschaftskrise befindet, besonders wichtig.
Vyjádření této touhy je obzvláště důležité dnes, kdy svět zachvátila děsivá hospodářská krize.
Innerhalb eines Monats nach Annahme des Plans wurden neue Umweltsteuern auf Autos, Benzin und Holzprodukte eingeführt: China nutzte also marktbasierte Mechanismen, um die Umweltprobleme des Landes und der Welt in den Griff zu bekommen.
Během měsíce od přijetí pětiletky byly zavedeny nové ekologické daně na automobily, benzin a výrobky ze dřeva: Čína k řešení vlastních i světových ekologických problémů využila tržních mechanismů.
In der Meinung, dass die Situation in den ländlichen Gebieten ohnehin nicht mehr schlimmer werden kann, griff die Regierung auch nicht ein.
Vláda, která měla za to, že situace na venkově se už nemůže zhoršit, je nezastavila.
Die Meltzer-Kommission ist der Meinung, daß der IMF mit nur ca. 1000 professionellen Mitarbeitern nicht versuchen kann und soll, dutzende Wirtschaftsprogramme von Staaten in den Griff zu bekommen.
Meltzerova komise rovněž poznamenala, že MMF, s pouhým jedním tisícem expertů, či tak nějak, není schopen řízení ekonomických programů v tolika zemích najednou, a ani by se o něco podobného neměl pokoušet.
Bisher konnten die großen Länder mit ihrem Griff nach der Macht durchkommen, weil die kleinen Länder für einen wirksamen Gegenangriff zu gespalten waren.
Až dosud velkým zemím uchvacování moci procházelo proto, že malé země jsou příliš nejednotné a nedokážou zasadit účinný protiúder.
Doch Sierra Leone versucht, die Lage wieder in den Griff zu bekommen und hat mit einem auf zwei Jahre angelegten Wiederaufbauplan begonnen.
Sierra Leone se ale sbírá a pustila se do dvouletého plánu obnovy.
Michael Woodford, einer der führenden Experten auf dem Gebiet des Zentralbankwesens erläutet seine Strategie, um fallende Preise in den Griff zu bekommen.
Michael Woodford, jeden z předních světových znalců problematiky centrálních bank, nabízí způsob, jak se dostat ze sevření klesajících cen.
Europa kann der Krise seiner Finanzmärkte nicht entkommen, wenn es sein Bankenproblem nicht in den Griff bekommt.
Evropa nemůže uniknout krizi na svých finančních trzích, dokud nedá do pořádku své banky.
Die alte Rechte mit ihren faschistischen Vorvätern ist noch nicht ausgestorben. Allerdings gelingt ihr ein Durchbruch beim Griff nach der Macht nicht, wie das Scheitern der Front National in Frankreich bewiesen hat.
Tradiční pravice se svým fašistickým původem je pořád tady, ale, jak ukazuje fiasko francouzské Front national, nedokáže se zbavit svého přístupu k moci.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...