oder | Orden | vorder | ordern

Order němčina

rozkaz, objednávka

Význam Order význam

Co v němčině znamená Order?

Order

Anordnung/Befehl, was zu tun oder zu unterlassen ist Auftrag, etwas Bestimmtes zu kaufen
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Order překlad

Jak z němčiny přeložit Order?

Order němčina » čeština

rozkaz objednávka zakázka převod povel

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Order?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Order příklady

Jak se v němčině používá Order?

Citáty z filmových titulků

Ich habe Order von Herrn Gottlieb.
Nařídil to pan Gottlieb. Tak si najděte jeho.
Wir haben Order von Ross bei Bay State Power. 60.000 Anteile bis zum Preis von 30 zu kaufen.
Máme příkaz koupit 60,000 akcií pro Rosse z Bay State Power.
Nahm die Order selbst entgegen.
Sám jsem přebíral objednávku.
Wir laufen unter versiegelter Order.
Máme tajné rozkazy.
Die Schiffe dieses Konvois, der Konvoi 2-11 heißI, laufen zu dem Zeilpunkl aus, der in der Order sieht, die Sie später bekommen.
Konvoj lodí je označen jako Konvoj 211. Lodě vyplují na moře podle časových údajů, které jsou součástí tajných rozkazů, které obdržíte po skončení setkání.
In dem Fall laufen Sie zu einem neuen Treffpunkt. Zeitpunkt und Posilion finden Sie in der Order.
Pro případ rozdělení, budete pokračovat na místo nového setkání v čase a místě, jak je uvedeno v rozkaze.
Haben Sie die Order schon geöffnet?
Znáš už rozkaz?
Aber Ihre Order.
Ale váš příkaz.
Es tut mir Leid, aber ich musste Order geben, dich nicht singen zu lassen.
Je mi líto, ale z pozice svého úřadu jsem musel nařídit, aby vám nedovolili zpívat.
Ich habe Order, nicht in Aktion zu treten, bis sie aus der Rinne kommen.
Mé příkazy mi nedovolují účastnit se akce do chvíle, než vyjdou z rokle.
Sie haben Ihre Order.
Podle rozkazu.
Ihre Order.
Vaše rozkazy.
Strikte Order.
Mám své příkazy.
Sie sind nicht wie die anderen M: Anner, wie diese bezahlten M: Order.
Nejste jako ostatní muži, ti najatí zabijáci.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Harte und teure Law-and-Order-Kampagnen beispielsweise haben, obwohl sie den Wählern gefallen, im Allgemeinen nur geringe Auswirkungen auf die tatsächlichen Kriminalitätsraten.
Například tvrdé a drahé kampaně za udržení zákona a pořádku sice působí dobře na voliče, ale obecně mají jen malý dopad na skutečnou zločinnost.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...