из | ни | НПЗ | нпз
A1

низ ruština

spodek, dno

Význam низ význam

Co v ruštině znamená низ?

Низ

название ряда деревень в России

низ

часть чего-либо, ближайшая к основанию, к земле; само основание сторона, грань чего-либо, противоположная верху, находящаяся под другими
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Překlad низ překlad

Jak z ruštiny přeložit низ?

низ ruština » čeština

spodek dno spodní část dolejšek dole

Synonyma Ruská synonyma

Která slova mají v ruštině podobný význam jako низ?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady низ příklady

Jak se v ruštině používá низ?

Citáty z filmových titulků

Я опущусь в низ и прыгну на землю.
Spustím se a skočím dolů.
Каждую субботу, вы стелете чистую простынь наверх грязную кладете под низ нижнюю простынь потом сдаете парню из прачечной.
V sobotu čisté prostěradlo nahoru a to nahoře dolů a vrátíte to dolní prádelníkovi.
Однажды ночью, накануне побега. бедная кармелитка, в слезах, пала низ перед алтарем Девы Марии, попросила у нее прощения и помолилась ей.
V předvečer jejího útěku. nebohá Karmelitka, plakala, padla před sochu Panny Marie, prosila ji o odpuštění a modlila se k ní.
Я была первой моделью в Денмарке показавшей мой низ.
Byla jsem první modelka v Dánsku, která ukázala zadek.
Взгляни в низ.
Podívej se dolů.
У вас женский низ, милая леди.
Máte nádherně ženský zadek, má paní!
Низ осыпается!
Spodek padá dolu!
Верх это низ. Черное это белое.
Všechno je úplně jinak.
Тащи за низ.
Vezmi to zespoda.
В конце концов, ведь именно из-за низ все произошло.
Stejně nás do tý bryndy dostali oni.
Сначала искупаешься,. вымоешь верх и низ?
Umyješ se nejdřív raději. vždyť víš, vršek a spodek, lehká koupel?
Весь низ был затоплен.
Celě podzemí bylo zatopeno.
Я положила ее в самый низ, как ты и сказала.
Strčila jsem ji, jak jste mi řekla, až na samé dno.
Если ты кому-нибудь скажешь, твоя задница скатится в самый низ.
Někomu to řekneš a pošlu tě na ulici.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Среди тех, на кого свалилась самая тяжелая ноша кризиса, оказались бедные, так как заплаты покатились в низ, а уровень безработицы взмыл вверх.
Mezi ty, kdo nesli nejtěžší břemeno krize, patřili chudí, poněvadž se propadly mzdy a vyletěla nezaměstnanost.
Неинфекционные заболевания (НИЗ), известные также как хронические болезни такие как болезни сердца, диабет и рак - в настоящее время несут ответственность за две трети всех смертей в мире.
Neinfekční onemocnění (NCD) - jako jsou choroby srdce, cukrovka nebo rakovina - dnes představují příčinu dvou třetin všech úmrtí na světě.
Помимо того, что эти заболевания укорачивают миллионы жизней, НИЗ также имеют огромные экономические последствия для своих жертв, их семей и общин, потому что они подрывают экономическую продуктивность и увеличивают медицинские расходы.
Kromě toho, že zkracují život, vybírají si také obrovskou ekonomickou daň na svých obětech, jejich rodinách a jejich komunitách, neboť snižují hospodářskou produktivitu a zvyšují léčebné výdaje.
Но, учитывая, что НИЗ постегают общины во всех частях мира, у них есть много общего и эта информация может пригодится в любой локальной точке, так что её не придётся добиваться каждый раз.
Protože však NCD postihují komunity ve všech koutech světa, existuje zde rozsáhlá společná půda, kterou je zapotřebí trvale znovuobjevovat.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »