Gefälle němčina

spád, sklon

Význam Gefälle význam

Co v němčině znamená Gefälle?

Gefälle

allgemein: der Grad der Neigung einer Straße oder eines Geländes Diese Straße hat achtzehn Prozent Gefälle. Messtechnik: ein sich von einem höheren zu einem niederen Wert bewegender Unterschied in einer qualitativen oder quantitativen Messgröße schweizerisch: der Hang, die Neigung oder die Tendenz zu einem bestimmten Verhalten Recht: fälliger Zins - obrigkeitliche, kirchliche oder gerichtliche Erträge, Einkünfte oder Abgaben (Mittelalter bis Ende 19. Jahrhundert)
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Gefälle překlad

Jak z němčiny přeložit Gefälle?

Gefälle němčina » čeština

spád sklon svah stráň stoupání klesání

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Gefälle?
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Gefälle příklady

Jak se v němčině používá Gefälle?

Citáty z filmových titulků

Jetzt planen Sie einen neuen Erddamm mit einem Gefälle von 2 zu 1, 34 m hoch und einer 5.000 ha Wasseroberfläche.
To co tu navrhujete je další nebezpečná přehrada - se sklonem 2 celé až 1,12 stopy 112 stop vysoká, a s rozlohou 12 000 akrů.
Ich kompensiere das räumliche Gefälle.
Vyrovnávám prostorový gradient.
Suche nach Irregularitäten im Gefälle.
Hledej nesouvislosti v prostorovém gradientu.
Große Konzentrationen von radiogenem Zerfall in den Kraterwänden. Und das Gefälle deutet auf eine gezielte Explosion hin.
Bohatá koncentrace radiogenního rozpadu na zdech kráteru. a sklon zlomu jsou konzistentní. s vysoce cílenou explozí.
Eine Art gravimetrisches Gefälle zieht uns zum Planeten hin.
Jsme v nějakém druhu gravimetrického gradientu. Přitahuje nás to k planetě.
Es gibt einige steile Gefälle, damit müsste ich zurechtkommen.
Vidím tu nějaké dost strmé srázy, ale myslím, že si poradím. A co ty a Malcolm?
Ein Weltrekord. Obwohl die Deutschen behaupteten, er sei bei leichtem Gefälle gemessen worden.
I když, Němci tvrdili že trať vedla mírně dolů z kopce.
Die haben das Gefälle der Fahrbahn geändert.
Změnili sklon silnice.
Aber jetzt, wenn es regnet und wenn es nebelig ist, und mit diesem stärkeren Gefälle.
Ale když prší a je mlha, k tomu ten sklon.
Erstens das, dazu dann der Nebel. Und dann die diese Funzellaternen und das Gefälle!
Přidejte k tomu mlhu, ty lampy, přidejte ten sklon.
Das Glorioso-Haus hat sehr viel Gefälle.
Dům Gloriosových má hodně klenutý terém.
Zeder hält besser im Gefälle, oder?
Cedr zůstane lepší na svahu, nemyslíš?
Eine große Frage war also, warum dieses Gefälle existiert.
Takže velkým problémem je, proč vlastně tento pád existuje.
Ehrlich, also wer. Koplanare Linien und Winkel und so. Wer berechnet denn Gefälle in seinem Job?
Protože kdo třeba. koplanární přímky a úhly a tak, kdo třeba počítá svahy v práci?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Das wachsende Gefälle zwischen Hypothekenschulden und Häuserpreisen wird die Ausfallquote weiter in die Höhe treiben.
Rostoucí propast mezi hypotečními dluhy a cenami domů bude i nadále zrychlovat růst počtu propadlých hypoték.
Das Gleiche könnte man auch über das globale Nord-Süd-Gefälle sagen.
Totéž by se dalo říct o celosvětové disparitě mezi severem a jihem.
Wenn wir dieses Gefälle beachten, könnte uns der Sprung hin zu einer besseren, allumfassenderen Form der Globalisierung gelingen.
Budeme-li se mít před touto propastí na pozoru, můžeme poskočit k lepší a vstřícnější formě globalizace.
Das erklärt das große Gefälle zwischen den aktuellen Preisen für Immobilien in den USA, Wertpapiere in New York, London und Frankfurt und langfristige Anleihen allerorts und dem, was man normalerweise für ihre fundamentalen Werte halten sollte.
To vysvětluje velké rozdíly mezi současnými cenami nemovitostí v USA, akcií v New Yorku, Londýně a Frankfurtu i dlouhodobých obligací po celém světě s tím, co by člověk za normálních okolností pokládal za jejich elementární hodnotu.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...