z | a | zu |

za čeština

Překlad za rusky

Jak se rusky řekne za?
Doporučujeme...Online kurz1000 ruských slovíčekPro ty, kdo si chtějí zopakovat nebo rozšířit slovní zásobu.Podívat se onlinejazyky.cz »

Příklady za rusky v příkladech

Jak přeložit za do ruštiny?

Jednoduché věty

Vrátím se za dva týdny.
Я вернусь через две недели.
Držel ji za rukáv.
Он удерживал её за рукав.
Požádal o odpuštění se za udělanou chybu.
Он попросил прощения за сделанную ошибку.
Za kapitána si zvolili Petra.
Капитаном выбрали Петра.
Tento film stojí za to vidět.
Это кино стоит посмотреть.
Tuto knihu nestojí za to číst.
Эта книга не стоит прочтения.
Trenér považuje Boba za dobrého hráče.
Тренер считает Боба хорошим игроком.
Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Один за всех, и все за одного.
Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Один за всех, и все за одного.
Pes běží za kočkou a kočka běží za myší.
Собака бежит за кошкой, а кошка бежит за мышью.
Pes běží za kočkou a kočka běží za myší.
Собака бежит за кошкой, а кошка бежит за мышью.
Řím nebyl postaven za den.
Рим не за один день построили.
Oko za oko, zub za zub.
Око за око, зуб за зуб.
Oko za oko, zub za zub.
Око за око, зуб за зуб.

Citáty z filmových titulků

Ale co je to za kouř?
А что это за дым?
Děkujeme za pomoc.
Благодарим за содействие.
Já to mám za pět minut a ještě po tmě.
Я сделал это за пять минут в темноте.
Daniela teď považuji za přítele.
Я считаю Дениэла другом.
Nemyslíš, že bychom teď měli táhnout za jeden provaz?
Ты не думаешь, что мы должны быть в команде?
Takže za všechno teď může Johnny?
Ох, теперь Джонни во всем виноват?
Stojí za to ho aspoň jednou vyzkoušet. Myslel jsem, že máte vymyšlený nějaký úžasný plán, když jste udělal tu velkou dohodu o cestě do světa živých.
Стоит хотя бы попытаться. думаю. у тебя есть гениальный план.
Pane nebes, vy víte, kdo za tím stojí?
Император. Кто за этим стоит?
Co to je za dům, kde nikdo nežije?
Как в таком доме может никого не быть?
A co jste za to zaplatil.
И чем Вы за это заплатили.
Musím pospíchat za jedním člověkem abych se s ním setkala a potrestala ho.
Мне нужно встретиться с одним человеком. И наказать его!
Půjdete pořád za mnou?
Вы ещё долго будете преследовать меня?
Co použijete za výmluvu?
Как тогда будем оправдываться?
Co to je za šílenou žížalu?
Что здесь происходит?
Doporučujeme...ČlánekProč je nemožné naučit se jazyk ve školePřečíst easylingo.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím, co dnes pokládáme za absurdní hledání cest, jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato.
В конце концов, средневековые алхимики занимались поиском способов превращения простых металлов в золото, что сегодня считается полным абсурдом.
Tento rozkladný proces započal v 80. letech za vlády Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové.
Загнивание началось во время 1980-х годов, под Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер.
Všechny formy levicové ideologie - vlastně všechno, co zavánělo kolektivním idealismem - se začaly pokládat za pomýlený utopismus, který může vést jedině do gulagu.
Все формы левой идеологии - в самом деле, все, что противостояло коллективному идеализму - стало рассматриваться как ошибочной утопизм, который может привести только к ГУЛАГУ.
Prostě jsem brala za samozřejmost, že než mi bude řekněme čtyřicet, cestování vesmírem bude běžné.
Я просто решила для себя, что к тому времени, когда мне исполнится 40 лет, космический туризм будет вполне обыденной вещью.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Во-первых, они могли бы позволить всем странам пожинать плоды двухстороннего соглашения о взаимном признании, согласившись не вводить ограничивающих правил по признаку происхождения.
A za druhé by v oblastech, kde uvažují o harmonizaci, mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů, nebudou-li existovat věrohodné důkazy, že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle.
Во-вторых, там, где они рассматривают гармонизацию, они могут способствовать созданию менее строгих оригинальных стандартов, кроме случаев, когда существуют достоверные доказательства того, что они не будут поддерживать важные нормативные цели.
Za současné situace, kdy zadlužení domácností po horečnaté vládní intervenci zůstává nejisté, fiskální pozice dramaticky upadá a bilance běžného účtu se opět zhoršuje.
Теперь, при остановке семейных долгов на краю пропасти после лихорадочного государственного вмешательства, налогово-бюджетное положение резко ухудшилось; снова ухудшилось и сальдо по текущим операциям.
Jen stěží mohl být odpovědný za aroganci, která vedla k lavině událostí roku 1973, a přece jej také smetla.
Вряд ли он мог считаться ответственным за спесь правительства, которая привела к обвалу 1973 г., но тем не менее это привело и к его краху тоже.
Dokázal být nelítostným bojovníkem a chránit své území, a přesto je pravda, že po roce 1967 mohl ve vládě, v níž pracoval, za své umírněné názory nakloněné dialogu bojovat neoblomněji.
Он мог энергично сражаться, однако следует сказать, что он мог бы и сильнее отстаивать свои умеренные миролюбивые взгляды в правительстве, созданном после 1967 года, в котором он работал.
Ačkoli Západ za saúdskoarabského vůdce obvykle považuje Abdulláha, skutečnou moc v království představuje šest neduživých vlastních bratrů krále Fahda.
Хотя на Западе Абдуллу обычно называют правителем Саудовской Аравии, в действительности реальную власть в королевстве представляют шесть родных братьев тяжело больного короля Фахда.
Běžný obyvatel Saúdské Arábie tuto iniciativu považuje za zradu či za předehru nové potupy Arabů.
Для простых граждан Саудовской Аравии это предложение выглядит или как предательство, или как прелюдия к новому унижению арабов.
Běžný obyvatel Saúdské Arábie tuto iniciativu považuje za zradu či za předehru nové potupy Arabů.
Для простых граждан Саудовской Аравии это предложение выглядит или как предательство, или как прелюдия к новому унижению арабов.
Za předpokladu, že by plán obstál, peníze na jeho podporu by byly urychleně vyplaceny.
В случае, если план выдержит проверку, деньги на его поддержку будут выплачены быстро.
Velice často jde spíš o obranu vlastního dvorečku než o zápas za co nejefektivnější urychlení pomoci pro chudé.
Слишком часто борьба идет о сферах влияния, а не о самом эффективном способе, как ускорить помощь бедным.