vůl | viz | Vaz | vu

vůz čeština

Překlad vůz francouzsky

Jak se francouzsky řekne vůz?

Příklady vůz francouzsky v příkladech

Jak přeložit vůz do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Malý vůz s dvěma veterány Unie se stal jejich úkrytem.
Un petit chalet occupé par deux vétérans de l'Union devient leur refuge.
Tady vůz 3.
Ici voiture 3.
Tady vůz 8.
Ici voiture 8.
Wellmore posílá vůz přímo k Williamsově obchodní stanici.
Wellmore envoie un troupeau au comptoir du vieux Tom Williams.
Jen pomyslete, tento vůz bude vaším domovem na příštích 6 měsíců.
Dire que vous passerez six mois dans ce chariot!
Tento vůz je momentálně náš dům.
Pony, c'est de nous qu'il s'agit.
Thorpe s Lópezem přijeli v noci a časně ráno poslali vůz ven pro maso.
Ce matin, ils ont envoyé un chariot prendre la viande. Tu as saboté le boulot.
Viděl! Byl to váš vůz.
Vous avez entendu ce boucan?
Zůstaň s nimi a postarej se o Ruth a její vůz.
Tu restes pour t'occuper de Ruth et des siens.
Zdá se, že má hlučnější vůz než ostatní.
Plus bruyante que les autres!
Madam Grusinská nebude chtít svůj vůz. Nepřistavujte vůz madam Grusinské.
Mme Grusinskaya n'a pas besoin de sa voiture.
Madam Grusinská nebude chtít svůj vůz. Nepřistavujte vůz madam Grusinské.
Mme Grusinskaya n'a pas besoin de sa voiture.
To je pro mě? Ne. Přistavte vůz pro madam Grusinskou.
Mme Grusinskaya demande sa voiture.
Přistavte vůz madam Grusinské. Dobrý večer. Poslal byste to madam Grusinské?
Faites parvenir ceci à Mme Grusinskaya.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zarážející balancování na ostří nože a rozhodování na poslední chvíli, kvůli kterému si všichni přihlížející kladou otázku, jestli tentokrát už vůz opravdu nespadne ze srázu?
Jusqu'au-boutisme effarant et processus décisionnel de la onzième heure ayant conduit l'ensemble des observateurs à se demander si le carrosse n'allait pas cette fois-ci véritablement chuter du haut de la falaise?
Když se tedy od rozvojových zemí požaduje, aby budovaly takové instituce, které zajistí bezpečné kapitálové toky, nejenže se zapřahá vůz před koně, ale také je to bláhové úsilí.
Ainsi, demander aux pays en développement de mettre en place le genre d'institutions qui permettraient de sécuriser les flux de capitaux consiste à placer la charrue avant les bœufs; c'est également une mission impossible.
Věřitelé Řecka opět zapřáhli vůz před koně, když trvali na dohodě o novém úvěru před jakoukoliv diskusí o odpuštění dluhů.
Une fois encore, les créanciers de la Grèce avaient préféré mettre la charrue avant les bœufs, en insistant sur l'acceptation d'un nouveau prêt avant même toute discussion autour d'un allégement de la dette.
Konečně, na vůz se nevztahuje žádná záruka.
Au bout du compte, cette voiture n'a aucune garantie.
Pokud chce někdo tvrdit opak, zapřahá koně za vůz.
Ne pas le reconnaître revient à mettre la charrue avant les boeufs.
Poněvadž majitel nemůže za dobrý vůz získat dobrou cenu, slušná auta se na trh nedostanou.
Ceux qui ont de bonnes voitures à revendre, ne pouvant en tirer le prix qu'ils pourraient en attendre, renoncent à les mettre sur le marché.
Když se ale vůz porouchá, často nemá jinou možnost.
Mais si elle tombe en panne, il n'a souvent plus le choix.
Trvat na nákupu těchto drahých řešení, která nic neřeší, znamená zapřahat vůz před koně.
Vouloir à tous prix adopter ces solutions, qui n'en sont pas et qui coûtent cher, revient à placer la charrue avant les bœufs.
To je ale jako předpokládat, že nová auta by se měla vyrábět pro ty, kdo auto nemají - tedy pro ty, kdo si mohou koupit ojetý vůz od někoho, kdo si chce pořídit novější.
C'est une confusion entre l'industrie du bâtiment, qui contruit de nouvelles maisons, avec le marché beaucoup plus étendu du logement, qui comprend toutes les maisons.
Sportovně užitkový vůz, který ujede ve městě patnáct kilometrů a spálí přitom jeden galon (cca 4,5 litru) benzinu, vypustí do atmosféry zhruba tři kilogramy uhlíku.
Un 4x4 qui parcourt 17 kilomètres en ville et qui consomme 3,7 litres d'essence rejette près de 3 kilos de bioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Před třemi lety najel do budovy, kde list sídlí, nákladní vůz naložený výbušninami.
Il y a trois ans, un camion bourré d'explosifs s'est enfoncé dans le bâtiment qui hébergeait le journal.
Chvíli jsem si tedy prohlížel vůz. Vedle zpětného zrcátka se táhly dvě samolepky, které obsahovaly zdánlivě protichůdná sdělení.
J'ai passé un moment à étudier le taxi : il y avait deux autocollants, côte à côte, près du rétroviseur, renvoyant deux messages apparemment contradictoires.