müßig němčina

nečinný, zbytečný, zahálčivý

Význam müßig význam

Co v němčině znamená müßig?

müßig

zahálčivý, nečinný, líný keine oder keine sinnvolle Beschäftigung ausübend Während einer arbeitete, standen die anderen müßig herum. von Gedanken, Ideen und Fragen: ohne praktische Bedeutung Wie müßig und dem Augenblick verhaftet solch' Frag' mich dünkt – (Otto Waalkes)
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Překlad müßig překlad

Jak z němčiny přeložit müßig?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako müßig?
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Příklady müßig příklady

Jak se v němčině používá müßig?

Citáty z filmových titulků

Es ist müßig, besonders auf Mrs. Crosbies Charakter einzugehen.
Ani není třeba vyzvedat charakter paní Crosbieové.
Wonach, Prinz? Er kommt zum Schauspiel, ich muss müßig sein.
Musím zpět k přetvářce.
Da sitzt sie, müßig wie immer.
Tamhle je, civí jako obvykle.
Sie werden uns nie müßig sehen!
Nás náčelník nikdy nenachytá nepřipravené.
Er ist reich und müßig.
Je to bohatý povaleč.
Filip blieb auch nicht müßig. Kamenice kannte er besser als so mancher Einwohner.
Snadno objevil výhodnou pozorovatelnu.
Ich? Sie würden mich ziemlich müßig finden, befürchte ich.
Budete si o mně myslet, že jen zahálím.
Nach einer Weile ist es müßig. Das ist toll.
Musíš vest protest proti tehle ohavnosti.
Wie angenehm ist es doch, mit einer schönen Lady müßig den Tee zu trinken.
Jak příjemné je zahálčivě popíjet čaj v přítomnosti půvabné dámy.
Ihre Eindämmungsversuche sind müßig.
Utajení je už zbytečné.
General Hammond,...ich bleibe nicht müßig, während meine Freunde vielleicht in Gefahr sind.
Generále Hammonde,...nezůstanu nečinný, když jsou mí přátelé v nebezpečí.
Fleißig oder müßig?
Tvrdě pracuješ nebo tvrdneš v práci?
Vielleicht war er ja gar nicht so müßig.
Pak možná ani není tak zahálčivý.
So müßig war ich doch nie.
Nikdy jsem tak nezahálel.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Es ist müßig darauf hinzuweisen, dass ein falscher Umgang mit solchen Störungen durch die Regierung oder eine Entscheidung, derartige Vorkommnisse mit Gewalt zu unterdrücken, die soziale Unzufriedenheit nur weiter anheizen würde.
Netřeba dodávat, že nesprávným řešením podobných nepokojů, případně rozhodnutím potlačit je silou, by vláda pouze přilila oleje do ohně sociální nespokojenosti.
Es ist allerdings müßig, irgendwelchen Politikern die Schuld daran zu geben oder ihnen moralisches Handeln abzuverlangen, zu dem sie nicht fähig sind.
Je ale marností obviňovat politiky a chtít po nich mravnost, jíž dosáhnout nedokážou.
Es ist müßig darauf hinzuweisen, dass dies keine Aufgabe für den privaten Sektor ist und internationale Unterstützung angebracht wäre.
Netřeba dodávat, že ani toto není úkol pro soukromý sektor a určitá mezinárodní podpora by možná byla na místě.
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...