hastig němčina

unáhlený, spěšně, narychlo

Význam hastig význam

Co v němčině znamená hastig?

hastig

zu schnell und ohne Sorgfalt, genaue Überlegung oder große Vorbereitung; in großer Eile Der Dieb nahm hastig ein paar herumliegende Wertsachen und floh als er die Sirenen der Polizei hörte. Hastig steckt der Mann eine Dokumentenmappe in seine Aktentasche. Tatsächlich ist die Teilnahme des Syrers an einem hastig einberufenen Mini-Gipfel der libanesischen Regierung mit dem saudischen König eine kleine Sensation.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad hastig překlad

Jak z němčiny přeložit hastig?

hastig němčina » čeština

unáhlený spěšně narychlo v rychlosti uspěchaně strmý

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako hastig?
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady hastig příklady

Jak se v němčině používá hastig?

Citáty z filmových titulků

Nicht so hastig, Sir Guy.
Nač ten spěch?
Jungs, ich habe meine Entscheidung hastig getroffen. Sie war unklug.
Chlapci, chtěl bych především říci, že můj úsudek byl ukvapený a nesprávný.
Langsam, nicht so hastig.
Pomalu, pomalu.
Wie es Grant gesagt hat. Nicht so hastig - ich sehe das anders.
Zdá se, že ho Jeb zastřelil, jak říkal Grant.
Warum so hastig? - Frank.
Neopozdila jste se.
Er spricht anfänglich leise und hastig, dann langsamer, als es spezifisch wird.
Začal uspěchaně, potom ale zvolnil, jak se dostával k detailům.
Doch wer die schlotterichte Königin gesehen. Wie barfuß sie umherlief und den Flammen mit Tränenguss drohte, einen Lappen auf diesem Haupte, wo das Diadem vor kurzem, um die von Wehn erschöpften Weichen ein Laken, hastig aufgefasst.
Ten pohled na zneuctěnou královnu, jak bosa vyběhla z těch plamenů, osleplá pláčem, s plenou na hlavě, kde dřív se jí skvěl pyšně diadém, přes vyhublé boky jen letmo přehozenou přikrývku.
Nicht so hastig!
Chápu.
Warte. Nicht so hastig, Jean-Paul.
Počkej chvíli!
Nicht so hastig.
Jdeme!
Und diesmal nicht so hastig.
Tak a tentokrát na mě nevybíhejte.
Nicht so hastig, Lafarge. - Van der Berg.
Volně, Lafargi!
Nicht so hastig.
Ne. Pomalu.
Nicht so hastig, mein Freund.
Jsem připraven.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Und nicht nur arabische; global werden außenpolitische Strategien hastig - und etwas konfus - überarbeitet und neu geschrieben.
A nejen arabské: po celém světě se zahraniční politiky spěšně - a poněkud zmateně - revidují a přepisují.
Doch beide Seiten haben sich in ihre jeweiligen Interpretationen verbissen - Interpretationen, die der jüngste Abbruch der Verhandlungen und das hastig organisierte Referendum noch verfestigt haben.
Obě strany ale zůstaly uzavřené ve svých vlastních příbězích - jež nedávná stopka vyjednávání a kvapně uspořádané referendum ještě upevnily.
In den ersten Jahren der Islamischen Revolution fand selbst Ayatollah Ruhollah Khomeini ihre Glaubenssätze zu extrem und vertrieb sie hastig in den Untergrund.
V prvních letech islámské revoluce pokládal jejich přesvědčení za příliš extrémní i ajatolláh Ruholláh Chomejní a zahnal je do podzemí.
WASHINGTON, D.C.: Viele Geschichten, die aus Sharm el-Sheikh kommen, vermitteln den Eindruck, dass der hastig einberufene Nahostgipfel ein Erfolg war.
WASHINGTON: Mnohé zprávy ze Šarm aš-Šajchu jako by dávaly tušit, že nakvap svolaný blízkovýchodní summit se vydařil.
Hastig erschien der IWF auf der Bildfläche und hat auf das Problem mit der Zahlung von 10 Milliarden US-Dollar reagiert.
Na scénu kvapně přichází MMF, oháněje se deseti miliardami dolarů coby záplatou na vzniklý problém.
Auch die ostafrikanischen Länder treiben Integrationsprojekte voran und scheinen aus vergangenen Fehlschlägen in der Region gelernt zu haben, die das Ergebnis von hastig errichteten, unangemessenen und zu ambitionierten Strukturen waren.
Integračním projektům se věnují rovněž východoafrické země a zdá se, že se poučily z předchozích neúspěchů v regionu, jež byly důsledkem uspěchaných, nepřiměřených a přehnaně ambiciózních plánů.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...