ram | Tram | Kram | Gray

Gram němčina

žal, smutek, zármutek

Význam Gram význam

Co v němčině znamená Gram?

Gram

tiefer Kummer Nach dem Tode seiner Geliebten raffte ihn der Gram bald hinweg.

gram

(hochsprachlich) für böse; feind sic! Seit dieser Tat war er ihm auf immer gram.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Gram překlad

Jak z němčiny přeložit Gram?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Gram?
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

gram čeština

Překlad Gram německy

Jak se německy řekne Gram?

gram čeština » němčina

Gramm

Příklady Gram německy v příkladech

Jak přeložit Gram do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Potom, až se loď zcela otočí každý gram paliva budeme potřebovat, aby nedošlo k havárii.
Wenn wir dann komplett wenden, wird jedes Gramm Treibstoff gebraucht, um einen Absturz zu vermeiden.
Jsou tu zbytky gram-pozitivních bakterií.
Es gibt Hinweise auf Gram-positive Bakterien.
Není to na joint. Není to kilo, ani gram.
Kein Päckchen, Kilo oder Gramm.
Dvanáct babek za gram.
Zwölf Mäuse das Gramm.
Musíme sledovat každý gram.
Wir müssen das beobachten.
Je tam gram.
Das ist ein Gramm.
Ale stále bych rád ten ico-gram udělal.
Trotzdem.
Už jsem se rozhodl. Nechám Daviese udělat ten ico-gram.
Davies muss ein Icogramm durchführen.
Mohlo nám to uniknout, kdyby si praporčík Crusher nevyžádal ico-gram.
Dank Crushers Icogramm.
Přijedeš do New Yorku a za gram budeš dávat co tady dáváš zadarmo například teď Bennymu.
Dort bezahlst du mehr für 1 Gramm. Mehr, als du Benny geben musst. Er hat mir gesagt, dass ihr nur die Wohnung teilt.
Tři kila za gram. Přátelská cena.
Ein Freundschaftspreis. Aber der ist etwas teurer.
Ale tahleta je o něco dražší. Je to pět set za gram.
Er kostet 500 pro Gramm.
Tři kila za gram. Přátelská cena.
Ein Freundschaftspreis.
Je to pět set za gram.
Er kostet 500 pro Gramm.
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...