gen | Kern | gert | fern

gern němčina

rád

Význam gern význam

Co v němčině znamená gern?

gern

rád mit Freude Ich spiele gern Schach. häufig Solche Unfälle enden gern tödlich. Auch Lavendel oder Hortensien werden gern von Insekten angeflogen … gern haben: mögen Wir haben uns gern.
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad gern překlad

Jak z němčiny přeložit gern?

gern němčina » čeština

rád ochotně s radostí rádi ráda

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako gern?
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Příklady gern příklady

Jak se v němčině používá gern?

Jednoduché věty

Er liest gern Zeitungen.
Čte rád noviny.
Ich möchte wirklich gern fließend Englisch sprechen.
Chtěl bych rád mluvit plynule anglicky.
Das hört man gern.
To člověk rád slyší.
Meine Großmutter Helen häkelte und strickte gern, aber sie musste damit aufhören, als ihre Sehkraft nachließ.
Moje babička Helena ráda háčkovala a pletla, ale musela s tím přestat když se jí zhoršil zrak.
Sie dürfen mich gern duzen. Ich habe mich nie daran gewöhnen können, gesiezt zu werden.
Můžete mi klidně tykat. Nikdy jsem si nemohla zvyknout, že mi někdo vyká.
Sie dürfen mich gern duzen. Ich habe mich nie daran gewöhnen können, gesiezt zu werden.
Můžete mi klidně tykat. Nikdy jsem si nemohl zvyknout, že mi někdo vyká.
Ich mag Honig gern.
Mám rád med.
Er lachte gern, bestimmt deswegen, damit er jungen Frauen seine goldene Zähne zeigen konnte.
Rád se smál, určitě proto, aby mohl mladým holkám ukazovat své zlaté zuby.
Sie haben Elefanten gern.
Máte rád slony.

Citáty z filmových titulků

Ich tanze gern mit dir, Richard.
Rád s tebou tancuji, Richarde.
Ich würde auch gern Japan hören!
A já bych.
Das tue ich gern.
S radostí, cokoliv si budete přát.
Und der Kutscher, der ein guter Mann ist. möchte gern wissen, ob es Ihnen etwas ausmachen würde. die Reise nach Sonnenaufgang fortzusetzen.
A kočí, ten dobrý muž. si přeje vědět, jestli byste mohl. pokračovat v cestě po svítání.
Sehr gern geschehen.
Rádo se stalo.
Frau Oberin hätte Exzellenz zu gern selbst empfangen.
Paní představená by vaší excelenci velice ráda přivítala sama.
Ich möchte es sehr gern wissen.
Moc ráda bych to věděla.
Wie hätten Sie sie denn gern? Offen?
Jsou takhle dost otevřené?
Anne hätte das gern.
Jo, Anne by se bavila.
Sehr gern, Sir.
Ano, pane. Už běžím pane.
Sehr gern, Madam.
Ano, madam.
Hast du genug gesehen oder hättest du gern ein Foto?
No, viděl jsi dost, nebo chceš fotku?
Sehr gern, Sir.
Jak račte, pane.
Ich hätte sie auch gern gedruckt.
Nejradši bych ji otisknul sám.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Kronprinz Abdullah, der seinen kranken Halbbruder König Fahd als Herrscher Saudi-Arabiens de facto vertritt, würde gern als großer Reformer angesehen.
Korunní princ Abdalláh, jenž v Saúdské Arábii de facto vládne namísto svého nezpůsobilého nevlastního bratra, krále Fahda, velmi touží být pokládán za stoupence reforem.
Es versteht sich von selbst, dass die russische Mittelschicht gern in einer Gesellschaft ähnlich der in Westeuropa leben würde.
Ruská střední třída si docela přirozeně přeje žít ve společnosti podobné té západoevropské.
Zahlreiche Studien belegen, dass er fast so etwas wie eine Sucht ist, bei der kurzfristiger Genuss zu langfristiger Unzufriedenheit und Reue führt: Viele Zuschauer sagen, dass sie gern weniger Zeit vor dem Fernseher verbringen würden.
Mnohé výzkumy ukazují, že je to téměř závislost, při níž krátkodobý požitek přechází v dlouhodobý pocit neštěstí a výčitky. Takoví diváci tvrdí, že by se na televizi raději dívali méně, než se ve skutečnosti dívají.
Vom anderen stereotypen Standpunkt aus, schwelgt Europa in der Komplexität der Fragen, während Amerika Konflikte gern anhand einfacher Kategorien erkennt - entweder du bist gegen uns oder für uns.
Podle dalšího stereotypního názoru si Evropa libuje v komplexnosti různých záležitostí, zatímco Amerika má radši jasně nalajnovaný konflikt - buď jsi s námi nebo proti nám.
Die Partij voor de Vrijheid, die immer wieder gern ihre Freiheit geltend macht, Muslime beleidigen zu dürfen, will alle Moscheen verbieten.
Nizozemská Strana pro svobodu, která nikdy neváhá využít svobody k urážkám muslimů, chce zakázat všechny mešity.
Populistische Aufwiegler heizen derartige Ressentiments gern an, indem sie gegen Ausländer hetzen, die für einen Hungerlohn oder gar nicht arbeiten.
Populističtí štváči rádi tuto zášť podněcují tím, že spílají cizincům, kteří pracují za almužnu nebo vůbec.
Doch die Verhandlungen haben bereits begonnen, und die UN hätten daher gern schonjetzt Informationen.
Jednání však již započala a OSN by ráda měla některé informace hned.
Genauso würden die UN gern HIV, Malaria und Tuberkulose ausrotten.
Stejně tak by OSN ráda skoncovala s HIV, malárií a tuberkulózou.
Es liegt auf der Hand, dass ein jeder Krieg und Gewalt gern beenden würde, genau wie wir Armut, Hunger und der Erderwärmung gern ein Ende setzen und allen Menschen Zugang zu Bildung verschaffen würden.
Pochopitelně že každý by chtěl zastavit války a násilí, stejně jako bychom chtěli ukončit chudobu, hladovění a globální oteplování a zároveň zajistit vzdělání pro všechny.
Es liegt auf der Hand, dass ein jeder Krieg und Gewalt gern beenden würde, genau wie wir Armut, Hunger und der Erderwärmung gern ein Ende setzen und allen Menschen Zugang zu Bildung verschaffen würden.
Pochopitelně že každý by chtěl zastavit války a násilí, stejně jako bychom chtěli ukončit chudobu, hladovění a globální oteplování a zároveň zajistit vzdělání pro všechny.
Heute sagen Staatsmänner gern, dass sie auch den Fehler des Protektionismus vermieden haben, aber ist das wahr?
Dnešní státníci rádi prohlašují, že se vyhnuli také protekcionistickému omylu, ale je tomu skutečně tak?
Obwohl Taylor darauf beharrte, dass er in seinen historischen Schriften versuche, die Wahrheit zu schildern, war er gern bereit, der guten Sache wegen an den Tatsachen zu drehen.
Taylora. Ačkoliv Taylor tvrdil, že se ve svých historických pojednáních snaží sdělovat pravdu, byl pro dobrou věc ochoten pootočit fakta.
Interesse an den geheimnisvollen Prinzipien der Finanzwelt war immer schon eine Vorliebe jener Menschen, die gern über Zahlentabellen brüten und mathematische Formeln studieren.
Zájem o tajemné principy financí byl odjakživa zálibou vlastní lidem, již s láskou pročítají číselné tabulky a bádají nad matematickými vzorci.
Er machte seinen Einfluss gern öffentlich geltend.
Rád veřejně stavěl na odiv svou důležitost.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »