Jung | bunt | Burg | üben

Übung němčina

cvičení

Význam Übung význam

Co v němčině znamená Übung?

Übung

cvičení Lerntechnik zur aktiven Aneignung einer bestimmten Fertigkeit, das praktische Üben Die Übungen in Turnen entspannen sehr. Mit etwas mehr Übung klappt das bestimmt hervorragend! cvičení Anschauungsmaterial, Text oder Aufgabe zum Trainieren Übung Nummer 5 war richtig schwer! Recht das übliche Vorgehen in einem bestimmten Bereich Hochschule Lehrveranstaltung, in der die Anwendung theoretischer Kenntnisse auf praxisnahe und spezifische Problemstellungen erfolgt Meist wird eine akademische Übung im Unterschied zum Tutorium von einem Professor oder einem Mitarbeiter eines Lehrstuhls abgehalten.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Übung překlad

Jak z němčiny přeložit Übung?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Übung?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Übung příklady

Jak se v němčině používá Übung?

Citáty z filmových titulků

Okay, also ich bin etwas aus der Übung mit dem italienischen Essen.
Italské jídlo už mi tolik nejde. Proč myslíš?
Es ist wirklich eine sehr gute Übung für die Kinder, die Schillerschen Verse zu sprechen. - Nicht wahr, gnädige Frau?
Nemám pravdu, milostivá paní?
Sehr gut, Elizabeth. für jemanden ohne Übung, gut getroffen!
No, to je pěkné, Elizabeth. Na člověka, který nemá žádnou praxi. Něco v tobě je.
Es funktionierte als Baby und inzwischen. habe ich so viel Übung, dass ich toll bin.
Když jsem byl dítě, fungovalo to zázračně, a pak. jsem hodně trénoval, takže dnes jsem jednička.
Übung macht den Meister.
Mám to nazkoušené.
Das wäre eine gute Übung.
Bude to pro vás skvělá zkušenost.
Vielleicht bin ich aus der Übung.
Jestli nechutná jako obvykle, tak je to tím, že jsem vyšla ze cviku.
Es gehört natürlich viel Übung dazu.
Chce to cvik.
Dafür braucht man viel Übung.
To chce velkou praxi.
Was ist das jetzt für eine Übung?
Řekněte, co je to vlastně za koninu?
Du bist aus der Übung.
Trochu jsi vyšel z cviku, že?
Lest dieses Buch, dass solcher Übung Schein die Einsamkeit bemäntle.
Přečti si tuto knihu. V samotě rozptýlí tě snad.
Denn so kann Übung die Natur verändern.
Zvyk přirozenost změnit dokáže.
Seit er nach Frankreich ging, bin ich in beständiger Übung geblieben.
Co do Francie odjel, stále jsem cvičil.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Leider ist Amerika aus der Übung, wenn es um beherzte und innovative Programme zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse der Menschen geht.
Pokud jde o smělé a nápadité programy k naplnění klíčových lidských potřeb, pak Amerika bohužel vyšla ze cviku.
Im September 2006 hielt die chinesische Volksbefreiungsarmee eine beispiellose, zehntägige Übung in den Militärbezirken Shenyan und Peking - den beiden mächtigsten der sieben chinesischen Militärbezirke - ab.
V září 2006 čínská Lidová osvobozenecká armáda provedla bezprecedentně rozsáhlé 10denní cvičení, které zahrnovalo šenjangský a pekingský vojenský okres, dva nejsilnější ze sedmi vojenských okresů Číny.
Oder was wäre, wenn das Ganze nach ein paar Jahren in einer bloßen Übung in politischer Korrektheit münden würde?
Nebo co kdyby se po několika letech celá věc proměnila v duchaprázdné cvičení v politické korektnosti?
Clinton lässt sich freundlich auf diese Übung ein.
Clintonová se toho zhošťuje s elegancí.
Der Sturz des Saddam-Regimes war die leichteste Übung in der Irakkrise.
Svržení Saddámova režimu bylo snadnou částí irácké krize.
Die Zielsetzung war der einfache Teil der Übung.
Stanovovat cíle bylo snadné.
Diese Wiederverstaatlichung wurde nicht ideologisch, sondern eher zynisch begründet: Sinn und Zweck der Übung ist schlicht, Spitzenfunktionären im Kreml Einnahmen aus Korruption zu verschaffen.
Toto znovuznárodnění přitom není ospravedlňováno ideologicky, ale spíše cynicky: cílem je jednoduše vygenerovat korupční příjmy pro nejvyšší představitele Kremlu.
Natürlich muss dieses mentale Training genau abgestimmt sein, um bestimmte Fertigkeiten und Verhaltensweisen zu entwickeln; die Übung von Achtsamkeit allein reicht nicht aus, um etwa die soziokognitiven Fähigkeiten zu verbessern.
Samozřejmě že má-li duševní cvičení rozvíjet určité dovednosti a způsoby chování, je třeba jej vycizelovat; samotná praxe sebeuvědomění není dostatečná řekněme ke zlepšení sociokognitivních dovedností.
Es ganz nach oben zu schaffen, erfordert nicht allein Talent und Glück, sondern auch eine Menge Übung - und das heißt vom Gesichtspunkt des Kampfes ums Überleben: verschwendete Zeit.
Dojít na vrcholek nevyžaduje pouze talent a štěstí, ale také mnoho cviku - a tedy času z hlediska přežití promarněného.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...