singen němčina

zpívat

Význam singen význam

Co v němčině znamená singen?

singen

zpívat ein Lied (oder eine Melodie) mit der eigenen Stimme hervorbringen St. Anno hörte sehr oft singen von alten Begebenheiten: wie starke Helden kämpften, wie sie feste Städte zerstörten. jemanden oder etwas bei einer Vernehmung ausplappern, preisgeben oder verraten Der Gefangene hat gesungen. Nun wurde auch sein Komplize festgenommen.

Singen

eine Stadt im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg, Deutschland Singen liegt in Deutschlands Südwesten.

Singen

das Vonsichgeben mehr oder minder melodischer Töne, das Anstimmen eines Gesangs Heute ersetzen wir das Singen durch rhythmisches Klatschen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Překlad singen překlad

Jak z němčiny přeložit singen?

singen němčina » čeština

zpívat skandovat zpívati zazpívat pět opìvovat

Singen němčina » čeština

zpěv zpívání

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako singen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Příklady singen příklady

Jak se v němčině používá singen?

Jednoduché věty

Vögel singen.
Ptáci zpívají.
Die Vögel singen.
Ptáci zpívají.
Ich habe Lust zu singen.
Mám chuť zazpívat.
Man hörte ihn unter der Dusche singen.
Bylo slyšet, jak si ve sprše zpívá.
Nicht jeder Vogel kann singen.
Ne každý pták umí zpívat.

Citáty z filmových titulků

Mlle Carlotta wird unter dem Bann seines Fluches nie wieder singen.
Slečna Carlotta díky jeho prokletí už znovu nikdy nezazpívá. Zítra zaujmu její místo.
Sie wollen doch die Lola singen hören.
Chcete přeci slyšet zpívat Lolu.
Und Mami fing an zu singen?
A maminka začala zpívat?
Ich konnte kaum singen und es kaum erwarten, ihn wieder zu sehen.
Skoro jsem nemohla zpívat a nemohla se dočkat, až ho uvidím.
Kannst du ein Lied singen?
Umíte zazpívat písničku?
Ich konnte kaum singen.
Ani jsem nemohla zpívat.
Wenn die Wanduhr zehn schlägt, ihr treuen Damen und patriotischen Männer, dann singen wir die Nationalhymne, wenn die Wanduhr zehn schlägt.
Když hodiny na zdi udeří desátou všechny věrné dámy a všichni vlastenečtí muži zazpívají spolu naši hymnu když hodiny na zdi udeří desátou.
Die Vögel singen schon.
Ptáci už zpívají.
Kann ich die dritte singen?
Mohu zazpívat třetí sloku?
Die Engel sollen Sie in den Schlaf singen.
Ať vám lítající andílci zpívají k odpočinku.
Verehrte Damen und Herren, wir werden nun für Sie singen.
Dámy a pánové nyní budeme kmitat!
Heute Abend singen wir eine Oper.
Dnes zpíváme v opeře.
Zu schade, denn ich habe so eine Ahnung, dass er mich einladen wird, in New York zu singen.
To je škoda. Protože asi pojedu do New Yorku.
Amerika wartet nur darauf, ihn singen zu hören.
Víte, že Amerika by ho chtěla slyšet zpívat?
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Die Argumentation der Taliban war simpel: Wenn dein Vogel anfängt zu singen, während du betest, wirst du abgelenkt und dein Gebet nichtig.
Argumentace Tálibánu byla prostá: jestliže váš pták začne zpívat, když se modlíte, ztratíte soustředění a vaše modlitba přijde vniveč.
BRÜSSEL - Viele europäische Politiker singen das Loblied des Internets.
BRUSEL - Mnoho evropských politiků chválí internet.
Nun singen zehntausende von Studenten aus diesen Schulen mit ihren kleinen Gebetskappen pflichtbewusst den ganzen Tag lang den Koran.
Teď desítky tisíc jejich studentů v modlitebních čepičkách celý den svědomitě odříkávají Korán.
Was bringt die Menschen dazu, Gedichte zu schreiben, zu malen oder zu singen?
Co lidi motivuje k psaní básní, malování či ke zpěvu?
Niemand ist mehr überrascht, grauhaarige Menschen beim Tanzen, Singen oder Schmusen zu beobachten.
Nikoho nepřekvapí, když uvidí prošedivělé lidi tančit, zpívat a mazlit se.
Eltern können ein Lied davon singen, wie sich der spielerische Ansatz ihrer Kinder mit dem Schuleintritt plötzlich verändert, nachdem sie sich nun auf die vom Stundenplan diktierten Gegenstände zu konzentrieren haben.
Rodiče mohou vyprávět nespočet příběhů o tom, jak se začátkem školní docházky hravý přístup dětí náhle mění, neboť se musejí zaměřovat na předměty stanovené osnovami.
Kleine Länder müssen sich den Kräften des Marktes unterwerfen, davon kann jeder Lette ein Lied singen.
Malé země se musí podřídit tržní disciplíně, jak vám potvrdí kterýkoliv Lotyš.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »