fallen němčina

padnout, padat

Význam fallen význam

Co v němčině znamená fallen?

fallen

padat, padnout sich unkontrolliert von oben nach unten bewegen (durch die Gravitation) Nachdem er auf die Leiter stand, fiel er auf den harten Boden. Wer hoch steigt, kann tief fallen. auf einen niedrigeren Wert sinken Die Aktienkurse fallen immer weiter. padat, padnout sterben durch Gewalteinwirkung im Krieg Mein Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. eingenommen werden Die Burg ist gefallen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Překlad fallen překlad

Jak z němčiny přeložit fallen?

Fallen němčina » čeština

sklon pád pokles padání klesání

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako fallen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Příklady fallen příklady

Jak se v němčině používá fallen?

Jednoduché věty

Kurz gesagt, einige Gewehre haben ausgezeichnete Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abfeuern (z. B. wenn sie fallen gelassen werden), andere nicht.
Stručně řečeno, některé zbraně mají skvělé pojistky proti náhodné střelbě (např. pro případ, že by spadly na zem), jiné nikoliv.
Sollten sich die Zwerge und die Elfen vertragen, werden die Sterne vom Himmel fallen.
Pokud by se trpaslíci a elfové zkmotřili, tak začnou padat hvězdy z nebe.

Citáty z filmových titulků

Umso höher sie aufsteigen, umso tiefer fallen sie auch wieder.
Čím výš dojdou, tím tvrdší maj pád.
Lassen Sie die Waffe fallen oder wir schießen.
Odhoďte tu pistoli, jinak budeme střílet.
Warum sollten unter Freunden Namen fallen, Herr Professor?
Profesore, mezi přáteli nemusíme jmenovat, že ne?
Achten Sie darauf, dass sie ihn nicht fallen lässt, während sie schläft.
Dávejte pozor, ať jí ve spánku nespadne.
Ich seh mir nur schnell die Fallen an.
Půjdu se podívat na pasti.
Sie haben Ihr Hütchen fallen lassen.
Upadl vám klobouček.
Den hast du fallen lassen.
Toto jsi ztratil.
Sie sollten Ihre väterlichen Gefühle unter Kontrolle haben. und nichts auf den Boden fallen lassen.
Měl byste se naučit ovládat své otcovské city...a nevzrušovat se.
Damit fallen noch 2 Klauseln weg.
Takže další pryč.
Und da dem Gericht kein einziger Beweis vorliegt, beantrage ich, Euer Ehren, die Anklage gegen diese Bürger fallen zu lassen.
Vzhledem k nedostatku přesvědčivých důkazů věcí doličných, žádám o vyškrtnutí této žaloby ze záznamů a zamítnutí obvinění proti těmto obžalovaným.
Irgendwo fallen einem Mann 20 Millionen zu.
Někde tu teď chodí chlap s 20 milióny babek a neví o tom.
Und wenn sie in fremde Hände fallen?
Co když se dostanou do nesprávných rukou?
Es käme Ihnen vor wie eine heiße Kartoffel, die Sie fallen lassen wollen.
Přemýšlel byste o nich, jako o horkém bramboru, který vás pálí a chcete ho upustit.
Dr. Von Hallor würde sagen, dass Sie ganz unten an der Welle wären. weil Sie etwas zu Heißes fallen lassen wollen.
Předpokládám, že Dr. Von Hallor by řekl, že se vezete na vrcholu vlny, protože se chcete zbavit něčeho, co vám pálí prsty.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Falls Bush oder sein Nachfolger dafür sorgen wollen, dass die nächste Gesprächsrunde scheitert, wird ihnen dies nicht schwer fallen.
Bude-li si chtít Bush nebo jeho nástupce zajistit, že příští kolo rozhovorů zkrachuje, bude to mít velice snadné.
Afghanistan ist in Gefahr, erneut Terroristen, Aufständischen und Kriminellen in die Hände zu fallen, und im Kern der Malaise des Landes liegt der Opiumhandel im Umfang von vielen Milliarden Dollar.
Afghánistánu hrozí nebezpečí, že sklouzne zpět do rukou teroristů, povstalců a zločinců, a jádrem těchto potíží země je opiový obchod v řádech miliard dolarů.
Die früheren Premierminister Menachem Begin und Yitzhak Shamir fallen in diese Kategorie.
Do této kategorie patřil jak někdejší premiér Menachem Begin, tak Jicchak Šamir.
Folgende Risiken verschärfen die Konjunkturabschwächung ohnehin schon: Überall fallen die Aktienmärkte, was sich über negative Vermögenseffekte auf Konsum und Investitionsausgaben auswirkt.
Tato rizika už zjitřují ekonomické zpomalení: akciové trhy klesají po celém světě, což má záporný efekt bohatství na spotřebu a kapitálové výdaje.
Mir fällt ein sehr guter Grund ein, warum der Euro fallen muss, und sechs weniger überzeugende Gründe, warum er stabil bleiben oder aufwerten sollte.
Napadá mě jeden velmi dobrý důvod, proč euro musí klesat, a šest ne až tak přesvědčivých důvodů, proč by mělo zůstávat stabilní či zhodnocovat.
Beginnen wir damit, warum der Euro fallen muss.
Začněme tím, proč euro potřebuje klesat.
Fünftens scheint der aktuelle Wert des Euro auf Kaufkraftbasis nicht allzu sehr aus dem Rahmen zu fallen.
Zapáté, aktuální hodnota eura se nezdá být divoce vychýlená s ohledem na kupní sílu.
Genauso fallen Filmstars häufig dem Alkohol, Drogen und Zusammenbrüchen zum Opfer - aber zumindest haben sie das Leben, das sie führen, selbst gewählt.
I filmové hvězdy se často stávají obětí alkoholu, drog a kolapsů, ale ty si alespoň svou životní dráhu zvolily.
Mieterträge aus Immobilien und Aktienausschüttungen sind niedrig, und die Preise für Immobilien und Aktien könnten so stark oder noch stärker fallen als die Preise für Anleihen, wenn die Zinssätze steigen.
Zisky z pronájmu nemovitostí i burzovní výplaty jsou nízké, a jestliže úrokové míry vyletí, ceny nemovitostí a akcií mohou klesat stejně jako ceny dluhopisů, ba i víc.
Der Dollar wird fallen, und die langfristigen US-Zinssätze werden steigen, aber nur, wenn die Händler an der Wall Street und an anderen Börsen beschließen, dass es kurzfristig riskanter ist, Dollars und langfristige US-Anleihen zu halten.
Dolar bude klesat a dlouhodobé úrokové míry v USA porostou, ale teprve tehdy, až obchodníci z Wall Street a dalších míst usoudí, že držet dolary a dlouhodobé americké dluhopisy je riskantnější krátkodobě.
Wenn sie ihre umfangreichen Dollarkäufe einstellen, wird der Wert des Dollars fallen - und die Landung wird hart.
Až ukončí své rozsáhlé programy nákupu dolarů, hodnota dolaru bude klesat - a bude klesat výrazně.
Es lässt sich nicht genau sagen, wie viel weiter die Häuserpreise noch fallen werden.
Nemůžeme vědět jistě, jak dlouho ještě budou ceny nemovitostí klesat.
Nicht alle von ihnen natürlich, denn es gibt schlecht bezahlte Bankangestellte und Reinigungskräfte, die auch in diese Kategorie fallen.
Samozřejmě ne všichni, protože do této kategorie spadají i špatně placení pokladní a uklízečky.
Es handelt sich eben um Friedensgespräche und nicht um einen Verteidigungspakt und Syrien würde seine iranischen Freunde nicht einfach abrupt fallen lassen.
Nejedná se o obrannou úmluvu, ale o mírové rozhovory a Sýrie se od svých íránských přátel zbrkle neodtáhne.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »